Concessie begraafplaats

Let op! Door de huidige veiligheidsmaatregelen werkt Burgerzaken enkel op afspraak. Je kan ons bereiken op 014 44 33 59.

Een concessie of grondvergunning is geen verkoop noch verhuring maar verleent aan de concessiehouder het recht van gebruik voor een bepaalde duur. Een concessie is niet overdraagbaar, wordt enkel toegestaan op de plaatsen die daarvoor bestemd zijn en is voor maximaal 2 personen.

Voorwaarden

Een aanvraag kan slechts ingediend worden naar aanleiding van een overlijden.

Terug naar boven

Procedure

 • De aanvrager moet het verzoek schriftelijk indienen en het verschuldigde bedrag betalen bij de aanvraag.
 • Soorten concessies:
  • Concessie volle grond
  • Concessie urnenveld
  • Concessie columbariumnis    

Terug naar boven

Meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Schriftelijke aanvraag

Terug naar boven

Bedrag

Het tarief is afhankelijk van de aard en de grootte van de concessie. De tarieven van de concessies vind je terug in het retributiereglement grondvergunningen begraafplaats.

Terug naar boven

Uitzonderingen

 • Er is geen concessie mogelijk op de strooiweide.
 • Nieuwe concessies op de begraafplaats Kwakkelstraat zijn niet mogelijk.

Terug naar boven

Regelgeving

Het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Terug naar boven