Concessie begraafplaats

Maak een afspraak

Een concessie of grondvergunning is geen verkoop noch verhuring maar verleent aan de concessiehouder het recht van gebruik voor een bepaalde duur. Een concessie is niet overdraagbaar, wordt enkel toegestaan op de plaatsen die daarvoor bestemd zijn en is voor maximaal 2 personen.

Voorwaarden

Een aanvraag kan slechts ingediend worden naar aanleiding van een overlijden.

Terug naar boven

Procedure

 • De aanvrager moet het verzoek schriftelijk indienen en het verschuldigde bedrag betalen bij de aanvraag.
 • Nieuwe concessies naar aanleiding van een overlijden:

  • Concessie volle grond
  • Concessie urnenveld
  • Concessie columbariumnis    
 • Verlengen, beëindigen en overzetten van concessies

  Gelieve contact op te nemen met de dienst begraafplaatsen: telefonisch via 014/53.48.00 of per mail naar begraafplaatsen@turnhout.be.

Terug naar boven

Meebrengen

De aanvragen worden elektronisch afgehandeld:

 • Nieuwe concessies via de dienst burgerlijke stand: telefonisch via 014/44.33.59 of per mail naar overlijdens@turnhout.be 

 • Verlengen, beëindigen en overzetten van concessies via de dienst begraafplaatsen: telefonisch via 014/53.48.00 of per mail naar begraafplaatsen@turnhout.be 

 • de aanvragen gebeuren schriftelijk

Terug naar boven

Bedrag

Het tarief is afhankelijk van de aard en de grootte van de concessie.

Een enkele concessie voor 2 personen kost € 630.
Een dubbele concessie voor 4 personen kost € 1260.

Niet-inwoners betalen een gemeentebelasting vreemd aan de gemeente van € 375 en zijn verplicht om een concessie te nemen.

De tarieven van de concessies vind je terug in het retributiereglement onderaan.

Terug naar boven

Uitzonderingen

 • Er is geen concessie mogelijk op de strooiweide.
 • Nieuwe concessies op de begraafplaats Kwakkelstraat zijn niet mogelijk.
 • Er is geen dubbele concessie mogelijk voor het columbarium.

Terug naar boven

Regelgeving

Het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Terug naar boven