Oprit aanleggen

Bij een nieuwbouw of verbouwing moet soms het voetpad verlaagd worden om toegang te geven tot een vergunde garage of carport (oprit).

Stad Turnhout beheert de meeste voetpaden op haar grondgebied, maar ook de Vlaamse overheid is beheerder van een aantal voetpaden. Afhankelijk van wie de beheerder is voert de Stad of de Vlaamse overheid de werken uit. Je mag zelf geen veranderingen aanbrengen aan het voetpad.

Voorwaarden

Enkel bij een vergunde garage of carport kan een oprit worden voorzien.

Terug naar boven

Procedure

Via een schriftelijke aanvraag bij de dienst Wegen & Riolen kan je de aanpassing van het openbaar domein aanvragen. 

Na realisatie betaal je een retributie op basis van de uitgevoerde werken.

Terug naar boven

Bedrag

Je betaalt achteraf de kostprijs van de werken volgens de tarieven goedgekeurd door de gemeenteraad:

  • 72 euro per begonnen m² nieuwe verharding
  • 26 euro per lopende meter boordsteen
  • 51 euro per m² herbruikbare verharding

Terug naar boven

Regelgeving

Retributiereglement

Terug naar boven