Aanvraagformulier inrit maken - voetpad herstellen na bouwwerken

Waarvoor dient dit formulier?

Je hebt een nieuwbouw gezet of een verbouwing uitgevoerd. Er zijn door deze werkzaamheden werken nodig aan het openbaar domein. Dit kan gaan over het herstellen van het openbaar domein ten gevolge van schade door de bouwwerken en/of over het aanleggen van een oprit ter hoogte van een vergunde garage of carport op het openbaar domein.

Met dit formulier vraag je Stad Turnhout om na de bouwwerken het voetpad te herstellen of de inrit te maken. Zelf mag je geen veranderingen aanbrengen aan het voetpad.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

1. Gegevens over de aanvrager

Vul de facturatiegegevens in.

2. Gegevens over de werken

Soort aanvraag *

3. Ondertekening

4. Wat gebeurt er verder met je aanvraag?

Bedankt voor je aanvraag. We verwerken je gegevens zo snel mogelijk. Zodra alles verwerkt is, neemt een medewerker van Wegen en Riolen contact met je op om een datum af te spreken en een schatting van de kosten te maken.

Na uitvoering van de werken betaal je:

  • 72 euro per begonnen m² nieuwe verharding;
  • 26 euro per lopende meter boordsteen;
  • 51 euro per m² herbruikbare verharding.