Ondersteuning diverse campagnes

Damiaanactie


Damiaanactie is een Belgische medische non-profitorganisatie die zich inzet voor mensen met lepra, tuberculose en andere ziektes die vooral de kwetsbaarste bevolkingsgroepen treffen.

Om de Belgische bevolking te informeren en sensibiliseren organiseert Damiaanactie tijdens het laatste weekend van januari traditioneel een campagne met de verkoop van de welgekende stiften, maar ook andere verkoopsproducten.

Avery Dennison – een Turnhouts bedrijf - schaart zich al jaren achter Damiaanactie. In 2008 had het bedrijf al de aankoop van 16 motorfietsen voor lokale artsen gesponsord. Sindsdien hebben ze ook een groepje vrijwilligers in het leven geroepen. Zij organiseren acties voor fondsenwerving en trekken in hun vrije tijd naar Bangladesh, India, Kinshasa, … om er ziekenhuizen, woningen en andere infrastructuren te renoveren.

 

Ontdek het educatief aanbod van Damiaanactie


Wil je met jouw klas werken rond Damiaanactie? Dat kan! Damiaanactie stelt heel wat educatief materiaal ter beschikking.  Het lesmateriaal is geschikt voor leerlingen van het eerste leerjaar tot het tweede jaar secundair. Alle leerkrachten, ongeacht hun vak, kunnen de inhoud in hun lessen integreren.

https://damiaanactie.be/kom-in-actie/sensibiliseer-op-school/

 

Pax Christi
Een rechtvaardige en veilige wereld, voor elke mens

 

 Pax Christi roept individuen, groepen en de hele maatschappij op om een positief verschil te maken. Pax Christi biedt inspiratie en gaat over tot actie om in het klein en het groot keihard te werken aan een wereld waar élke mens zich veilig voelt. Aan een omgeving waarin échte verbinding het verschil maakt. Aan een samenleving waarin rechtvaardigheid de norm wordt.

Stad Turnhout is lid van “Mayors for Peace” en “Vlaamse vredesgemeenten”. Vanuit dit engagement vinden in Turnhout regelmatig acties plaats met focus op het thema vrede.

  • In 2018 besloot het college van burgemeester en schepenen om samen met andere gemeenten een ‘Open Brief’ aan de Belgische overheid te ondertekenen, waarin ze de Belgische overheid opriepen om het VN-kernwapenverbod te ondertekenen.
  • Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vrede op 21 september worden in de gemeente vredesvlaggen uitgehangen.
  • Daarnaast participeert de stad regelmatig aan actiemodellen die door Pax Christi naar voor worden geschoven om de burgers te sensibiliseren en informeren over o.a. kernwapens.

Meer informatie:
Home | Pax Christi

 

Guatebelga vzw

 


Actie voeren tegen de straffeloosheid inzake de schendingen van de mensenrechten in Guatemala 

Guatebelga vzw stelt zich tot doel de democratie en de mensenrechten in Guatemala te bevorderen en actie te voeren tegen de straffeloosheid inzake de schendingen van de mensenrechten in dat land. Dit wil ze bereiken door de families te ondersteunen, initiatieven voor mensenrechten en democratie te nemen en ondersteunen, en samen te werken met andere organisaties.

De vzw heeft ook een Turnhoutse link.

Walter Voordeckers uit Turnhout was pater in Santa Lucia Cotzumalguapa (Guatemala). Omwille van zijn uitgesproken engagement met de stakende suikerrietkappers, die een menswaardig (overlevings-)loon eisten, werd hij ‘ persona non grata ‘ voor de militaire machthebbers en hun mecenassen: de schatrijke eigenaars van de immense suikerrietplantages in de regio. Zijn engagement toen in de lokale gemeenschap van Santa Lucía kostte Walter uiteindelijk het leven. Op 12 mei 1980 werd hij vermoord.
In 2005 werd Walter Voordeckers ereburger van Turnhout.

Naast Walter Voordeckers werden nog 2 andere Scheutisten  - Serge Berten en Ward Capiau – vermoord. Ook heel wat Guatemalteken die opkwamen voor hun rechten verdwenen en/of werden vermoord.

In 2001 dienden nabestaanden klacht in bij het Belgische gerecht, in de hoop zo de verantwoordelijken voor het gerecht te brengen. Een mijlpaal zou achteraf blijken, maar evenzeer het beginpunt van nog vele jaren wachten. Vijf onderzoeksrechters beten zich vast in het dossier. Met succes! Na de eerdere verwijzing door de Raadkamer van Brussel in juni 2022, verwees nu ook de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling op 10 november 2022 5 belangrijke regeringsleden van de Guatemalteekse overheid naar een Belgisch Hof van Assisen. Zij worden beschuldigd van de moord op en verdwijning van drie Belgische Scheutisten in de jaren ’80. Een wereldprimeur.
In december 2023 start het assisenproces in Leuven.

Meer informatie:
https://www.guatebelga.be/
https://www.facebook.com/Guatebelga/