Leegstand, verwaarlozing en verkrotting van woningen en gebouwen - heffing Stad Turnhout

De gemeenten van de stadsregio streven ernaar langdurige leegstand, verwaarlozing en verkrotting van woningen te voorkomen en willen eigenaars van leegstaande panden ondersteunen om de panden opnieuw op de woningmarkt te brengen. Voor informatie, advies en ondersteuning kan je terecht bij het Loket van Wonen & Energie van de Stadsregio.

Om leegstand, verwaarlozing en verkrotting van woningen en gebouwen te bestrijden, heft Stad Turnhout een belasting. Wie zijn woning of gebouw verwaarloost of laat verkrotten, kan ook een bijkomende heffing van Vlaanderen verwachten. Het opzet is om het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen te verhogen en de leefbaarheid van buurten te verbeteren.

Voorwaarden

Leegstand

  • Een woning staat leeg als ze langer dan twaalf maanden niet bewoond is.
  • Een gebouw staat leeg als meer dan 50 % van de vloeroppervlakte langer dan twaalf maanden niet gebruikt wordt overeenkomstig de functie.

Verwaarlozing

  • Een woning of gebouw is verwaarloosd als het meer dan negen strafpunten haalt op een verslag dat bij een plaatsbezoek wordt opgemaakt.
  • Er worden strafpunten gegeven als er gebreken te zien zijn aan de buitenkant van de woning.

Verkrotting

  • Een woning is verkrot als de burgemeester een besluit heeft genomen tot ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van de woning, of tot onveiligheid van een gebouw.

Terug naar boven

Procedure

De inventaris

De Stad stelt de leegstand of verwaarlozing van een gebouw of woning vast en brengt de eigenaar ervan op de hoogte dat het pand wordt toegevoegd aan de inventaris. Die inventaris ligt ter inzage op het Stadskantoor.

De heffing

Als een gebouw of een woning een jaar op de inventaris staat, is de heffing de eerste keer verschuldigd. De eigenaar ontvangt vanaf dan elk jaar een aanslagbiljet.

Schrapping van de inventaris

Als de problemen zijn opgelost en wanneer dat ter plaatse wordt vastgesteld, kan de Stad de woning of het gebouw schrappen van de inventaris. 

Vrijstelling

Je kan een vrijstelling van deze heffing aanvragen. Een overzicht van de vrijstellingen vind je terug in de brochure.

Bezwaar indienen

Ben je niet akkoord, dan kun je bezwaar indienen. Hoe je dat doet, kan je terugvinden in de brochure.

Terug naar boven

Bedrag

De eerste heffing bedraagt 2 500 euro. Nadien wordt de heffing jaarlijks verhoogd met 1 250 euro.

Terug naar boven

Uitzonderingen

De heffing is niet van toepassing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten, daarvoor bestaat een aparte stedelijke heffing en een Vlaamse heffing.

Terug naar boven

Regelgeving

Raadpleeg het Belastingreglement. Je kan dit ook steeds opvragen bij het Loket Wonen & Energie van de Stadsregio.

Terug naar boven