Leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten

Wie zijn bedrijfsruimten > 500 m² laat leegstaan of verwaarloost kan een Vlaamse heffing verwachten. Hier kan je meer info terugvinden over de Vlaamse regelgeving.

Stad Turnhout besliste bovendien dit bedrag te verhogen door honderd opcentiemen te heffen bovenop deze Vlaamse belasting.

Regelgeving

Belasting op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten - goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2019.

Terug naar boven