Aanleg gescheiden riolering

Sinds 2000 worden gescheiden rioolstelsels aangelegd in Turnhout waarbij het afvalwater gescheiden wordt van regenwater. Dat heeft verschillende voordelen:

  • Het afvalwater komt geconcentreerder toe in het zuiveringsstation waardoor het station beter zijn werk kan doen.
  • Het systeem kan grotere regenbuien aan omdat het regenwater apart afgevoerd wordt.
  • Er zijn minder noodafvoeren nodig voor overtollig water.

In Turnhout werden al diverse rioleringsprojecten gerealiseerd. 

Waarom aanleg van riolering voor afvalwater?
Gescheiden rioolstelsels op private domeinen
Premies
Waterdichte kelders

Waarom aanleg van riolering voor afvalwater?

Een aantal woningen in Turnhout zijn nog niet aangesloten op het zuiveringsstation. Hierdoor komt het afvalwater van die woningen ongezuiverd in de natuur terecht via grachten of beken. Dit is geen ideale situatie en is niet goed voor de natuur. Daarom wil Stad Turnhout investeren om het afvalwater van die huizen af te voeren via een riolering naar het zuiveringsstation.

Gescheiden rioolstelsels op private domeinen

Door die rioleringswerken moeten eigenaars op hun eigen terrein ook de bestaande afvoer op de gracht opsplitsen in een afvalwateraansluiting en een regenwateraansluiting. Vaak is het eenvoudigst om de bestaande afvoer te behouden voor het afvalwater en een nieuwe leiding te voorzien voor het regenwater. Die werken noemen we 'afkoppelingswerken'.

De filmpjes van Vlario en Aquafin geven meer uitleg over de werking van gescheiden rioleringen en het afkoppelen van regenwater. 

 

 

Wanneer de stad een riolering aanlegt in een straat, moeten ook de eigenaars van woningen in die straat hun regenwater scheiden van hun afvalwater. Daarover bestaan wettelijke bepalingen:

  • Voor open- en halfopen bebouwingen is het verplicht om regenwater te scheiden van afvalwater. Het regenwater kun je langs een andere weg afvoeren dan via de gracht, bijvoorbeeld door je dakgoten aan te sluiten op een regenwaterput. Wil je toch het regenwater afvoeren naar de gracht, dan moet dat in een aparte buis naar de baangracht. De afvoeren van keuken, badkamer, toilet … moeten ook allemaal samen in één buis afgevoerd worden naar de straat waar de aannemer ze kan aansluiten op het afvalwaterriool.
  • Alle gesloten bebouwingen, met of zonder voortuin, zijn verplicht het regenwater af te koppelen als je het regenwater van de voorste dakhelft kan opvangen. 

Op de site van Vlario vind je meer informatie over gescheiden rioleringen: www.vlario.be  

Premies

Voor afkoppelingswerken kun je een subsidie krijgen van 80 % van de kosten met een maximum van negenhonderd euro (materialen of kosten aannemer). Je krijgt dat bedrag als je de facturen en een keuringsattest kan voorleggen. De eerste keuring betaalt het stadsbestuur. 

Meer informatie over premies vind je via volgende link: premies bouwen en verbouwen.

Waterdichte kelders

Na rioleringswerken kunnen bij sommige huizen vochtproblemen ontstaan in de kelder. Dit kan gebeuren in kelders die niet voldoende waterdicht zijn. Hier lees je er meer over.