Europese projecten

Stad Turnhout is projectpartner in verschillende Europese projecten en ontvangt hiervoor subsidies. Dankzij deze middelen kunnen we als organisatie extra inzetten op innovatie, duurzaamheid en inclusie. 

Stad Turnhout is betrokken als projectpartner in volgende Europese projecten:

 • Providing Access to Childcare & Employment (PACE)

  Het PACE-project ondersteunt werkzoekende en kwetsbare ouders in hun traject naar werk. PACE wil de toegang tot kinderopvang vergemakkelijken.

  Vanuit ouderbetrokkenheid in de kinderopvang willen we ouders aanmoedigen om te leren, zich te ontplooien als vrijwilliger en de stap te zetten naar werk. Dit project is een belangrijke schakel in de strijd tegen sociale uitsluiting en kinderarmoede in Europa.

  Stad Mechelen leidt dit project in goede banen. 

  Er is ook een facebookpagina van Pace

  Dit project is gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van subsidiecontract nr. 2S01041.

   

 • Addiction Prevention in Schools (APS)

  Sport- en Handelsschool Turnhout en de Turnhoutse Preventiedienst buigen zich samen met Fosen Videregående Skole en Ørland (Noorwegen), L'Arcobaleno, Luigi Scarambone en Azienda Sanitaria Locale Lecce (Italië) over de technieken die de drie landen gebruiken om te voorkomen dat jongeren vroegtijdig de school verlaten door verslavingsproblemen.

  Elke deelnemer test een techniek van een partner uit om te kijken of deze ook binnen zijn school of instelling werkt en helpt mee om de enquête voor scholen en instellingen op punt te stellen. Vervolgens stellen ze een handleiding op. Hiermee kunnen scholen en instellingen binnen hun eigen werking de verschillende stappen doorlopen om verslavingsproblemen op te sporen en om schooluitval omwille van deze problemen te voorkomen.

  Alle eindproducten die ontwikkeld zijn in dit project zijn gratis te downloaden op aps.tools. De handleiding APS kan je hier downloaden. De video APS in Turnhout is te bekijken op YouTube.

  Dit project is gesubsidieerd door het Erasmus+ programma 2014-2020.

   

 • Lekker Lokaal

  Het project 'Lekker Lokaal' is een samenwerking tussen de gemeente Oud-Turnhout en de stad Turnhout, met als doelstelling een korteketen-project op te starten met lokale en rurale ondernemers voor consumenten in de stedelijke omgeving van Turnhout.

  De focus ligt onder meer op de keuze van het distributiemodel dat het meest aansluit bij de noden van de klant en financieel haalbaar blijft voor de ondernemers. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de verbinding van stad en platteland door op zoek te gaan naar locaties voor lokale voedselproductie.

  Het project wordt uitgevoerd met inbreng van expertise door Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete, RURANT vzw en Innovatiesteunpunt.

  Dit project is gesubsidieerd door het Plattelandsontwikkelingsfonds (PDPO) 2014-2020 en de provincie Antwerpen.


 • Antwerp powered by creatives. ‘Connecting the dots’ (APBC)

  Het APBC-project wil de meerwaarde van cross-sectorale samenwerkingen aantonen en concrete samenwerkingen realiseren door het match-maken tussen kmo's uit eerder traditionele industrieën met ondernemers uit creatieve sectoren. In de drie steden -Antwerpen, Mechelen en Turnhout- worden onder meer co-creatietrajecten, workshops, bedrijfsbezoeken, opleidingen en netwerkevenementen georganiseerd. 

  De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen is de promotor.

  Dit project is gesubsidieerd door EFRO Vlaanderen 2014-2020.

   

 • Levend Stadshart

  Het project 'Levend Stadshart' tracht een ondernemingsvriendelijk klimaat stimuleren, o.a. door de opmaak van een beeldkwaliteitsplan voor het centrum.

  Dit project is gesubsidieerd door EFRO Vlaanderen 2014-2020 en HERMES. 

 • In For Care

  In het project 'In For Care' testen we in een bestaande buurt (Merodelei - Merodecenter) en in een nieuw te ontwikkelen buurt (Niefhout) initiatieven uit waar buurtbewoners elkaar beter leren kennen. Er worden allerlei buurtinitiatieven samen met de buurtbewoners opgezet, zoals bv. het openingsfeest van de buurtpleintjes in samenwerking met de Buurtmakerijk, de speelotheek aan het Merodecenter en de bewegingstuin aan Park Spooreinde. In een latere fase van het project worden er digitale methodieken uitgetest samen met Licalab.  

  Het Center for eHealth and Healthcare technology University of Agder leidt dit project in goede banen.

  http://www.northsearegion.eu/in-for-care
  https://twitter.com/InForCareEU
  https://www.facebook.com/InForCareEU
  https://www.youtube.com/channel/UCESZr5piJDoE4xkcyymeUtQ

  Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief (in het Engels). 

  Dit project is gesubsidieerd door het Interreg Noordzeeregio programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2014-2020.

 • Mama Leert

  Tijdens dit project komen mama’s met peuters samen om Nederlands te leren. Tijdens hun lessen worden de peuters opgevangen in de kinderopvang.

  Dit project is gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds – Asiel Migratie en Integratiefonds 2014-2020

 • The Box

  ‘The Box' verwelkomt vanaf juni 2017 starters en creatieve ondernemers die een tijdelijk winkel- of horecaconcept willen uitproberen. Stad Turnhout en Stebo vzw zorgen voor de ruimte. Meer info: www.turnhout.be/thebox

  Dit project is gesubsidieerd door EFRO Vlaanderen 2014-2020.

 • Games, Cards & Comics

  Deze samenwerking tussen Stad Turnhout, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POM Antwerpen), Strip Turnhout, Carta Mundi en Game Brewer heeft tot doel Turnhout nog meer op de kaart te zetten als stad van het spel, de speelkaart en het beeldverhaal. Bovendien moet het project ook de detailhandel in het centrum een boost geven.

  Dit project is gesubsidieerd door EFRO Vlaanderen 2014-2020 en provincie Antwerpen.

   

 • Video: wat betekenen Europese projecten voor een Vlaams lokaal bestuur?

  Via het project van de Europese koepel voor lokale besturen CEMR rond burgerdialogen, bracht de VVSG in samenwerking met de stad Turnhout, de Europese projecten in de stad in beeld. Op een zaterdag in april kon de Turnhoutse inwoner een wandel- en fietstocht doen langs stedelijke projecten gerealiseerd met medefinanciering van de Europese Commissie. Stad Turnhout organiseerde deze tocht in het kader van het Pop Up Europa initiatief van de provincie Antwerpen.

  Het beeldverslag van deze dialoog met de burgers over de meerwaarde van de Europese projecten in de stad kan je hier bekijken.