Europese projecten - lopende projecten

Stad Turnhout is projectpartner in verschillende Europese projecten en ontvangt hiervoor subsidies. Dankzij deze middelen kunnen we als organisatie extra inzetten op innovatie, duurzaamheid en inclusie. 

Stad Turnhout is betrokken als projectpartner in volgende Europese projecten:

 • Antwerp powered by creatives. ‘Connecting the dots’ (APBC)

  Het APBC-project wil de meerwaarde van cross-sectorale samenwerkingen aantonen en concrete samenwerkingen realiseren door het match-maken tussen kmo's uit eerder traditionele industrieën met ondernemers uit creatieve sectoren. In de drie steden -Antwerpen, Mechelen en Turnhout- worden onder meer co-creatietrajecten, workshops, bedrijfsbezoeken, opleidingen en netwerkevenementen georganiseerd. 

  De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen is de promotor.

  Dit project is gesubsidieerd door EFRO Vlaanderen 2014-2020.

   

 • EFRO GTI Kempen: Warmtemakelaar Kempen

  In het noorden van Turnhout is een nieuwe, duurzame wijk gepland op de Heizijdse Velden. De nieuwe verkaveling bestaat uit ongeveer 500 wooneenheden gepland in 2019. Het is daarbij de bedoeling om één van de meest duurzame wijken in Vlaanderen te bouwen, voorzien van een warmtenet.

  Binnen de EFRO-oproep ‘Stijgend gebruik groene warmte en een toename van de productie van hernieuwbare energie GTI Kempen’ binnen de Prioriteit 3 – ‘Koolstofarme Economie’ werd het project 'Warmtemakelaar Kempen' goedgekeurd van IOK.

  De Stad Turnhout heeft zich geëngageerd om als partner met cofinanciering in te stappen in het EFRO-project. In dit kader kent de Vlaamse Regering nu 585 000 euro subsidie toe aan de Stad Turnhout met het oog op de ondersteuning van een toekomstbestendige energie-efficiënte stadsverwarming. Kelvin Solutions treedt op als expert en facilitator.

 • In For Care

  In het project 'In For Care' testen we in een bestaande buurt (Merodelei - Merodecenter) en in een nieuw te ontwikkelen buurt (Niefhout) initiatieven uit waar buurtbewoners elkaar beter leren kennen. Er worden allerlei buurtinitiatieven samen met de buurtbewoners opgezet, zoals bv. het openingsfeest van de buurtpleintjes in samenwerking met de Buurtmakerijk, de speelotheek aan het Merodecenter en de bewegingstuin aan Park Spooreinde. In een latere fase van het project worden er digitale methodieken uitgetest samen met Licalab.

  Daarnaast voeren derdejaarsstudenten Toegepaste Psychologie van de Thomas More Hogeschool een onderzoek naar stress en burn-out, met specifieke aandacht voor de combinatie tussen werk en het verlenen van (mantel)zorg. Op basis van dit onderzoek bezorgen ze Stad en OCMW Turnhout onderbouwde informatie en adviezen om het beleid rond stress en burn-out en (mantel)zorg verder vorm te geven.  

  Het Center for eHealth and Healthcare technology University of Agder leidt dit project in goede banen.

  http://www.northsearegion.eu/in-for-care
  https://twitter.com/InForCareEU
  https://www.facebook.com/InForCareEU
  https://www.youtube.com/channel/UCESZr5piJDoE4xkcyymeUtQ

  Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief (in het Engels). 

  Dit project is gesubsidieerd door het Interreg Noordzeeregio programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2014-2020.

 • Levend Stadshart

  Het project 'Levend Stadshart' tracht een ondernemingsvriendelijk klimaat stimuleren, o.a. door de opmaak van een beeldkwaliteitsplan voor het centrum.

  Dit project is gesubsidieerd door EFRO Vlaanderen 2014-2020 en HERMES. 

 • Providing Access to Childcare & Employment (PACE)

  Het PACE-project ondersteunt werkzoekende en kwetsbare ouders in hun traject naar werk. PACE wil de toegang tot kinderopvang vergemakkelijken.

  Vanuit ouderbetrokkenheid in de kinderopvang willen we ouders aanmoedigen om te leren, zich te ontplooien als vrijwilliger en de stap te zetten naar werk. Dit project is een belangrijke schakel in de strijd tegen sociale uitsluiting en kinderarmoede in Europa.

  Stad Mechelen leidt dit project in goede banen. 

  Er is ook een facebookpagina van Pace

  Dit project is gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van subsidiecontract nr. 2S01041.

   

 • Turnhout, meer dan ooit stad van games, cards & comics

  Turnhout kreeg begin 2018 subsidies van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor het dossier ‘Games, cards & comics’. Het dossier is een partnerschap tussen Stad Turnhout, POM Antwerpen, Cartamundi, Game Brewer en Strip Turnhout. Het totale budget bedraagt 676 000 euro voor een periode van twee jaar waarvan 40% wordt gefinancierd door EFRO. Provincie Antwerpen en POM Antwerpen co-financieren samen 20% van het project. De andere partners staan in voor de resterende financiering.

  Turnhout wil het stadshart op de kaart zetten als place to be voor creatieve vakmensen. Dit is gerelateerd aan de sterke traditie van de grafische industrie. Ook de detailhandel moet door het project een extra boost krijgen door het aantrekken van meer bezoekers naar het centrum. De cultuur-economische sterkhouders – de spelindustrie, de speelkaart en het beeldverhaal – worden daarbij als hefboom ingezet om creatief ondernemerschap in de binnenstad te stimuleren.

  Ook voor de provincie Antwerpen is dit een belangrijk pilootproject. Het project sluit perfect aan op het bovenlokaal economisch beleid van de provincie Antwerpen. Detailhandel en creatief ondernemerschap zijn daarbij de speerpuntsectoren. In dit project creëren we voor het eerst synergiën tussen beiden. De samenwerking tussen lokale en bovenlokale overheden, creatieve vakmensen en hun industrie kan ook model staan voor andere branches en andere steden of regio’s en hun handelskernen.

  In het project worden volgende acties geïmplementeerd:

  The Rock Paper Pencil Box

  In een leegstaand winkelpand in het centrum van Turnhout toveren gerenommeerde striptekenaars de binnenstad om tot één stripalbum. Strip Turnhout staat in voor de selectie van de striptekenaars en de kwaliteitsvolle afwerking van de panden. Er wordt ook steeds een link gemaakt met het spelen van diverse spellen. Hiervoor leveren Cartamundi en Game Brewer, een succesvol spelontwikkelaar gevestigd in Turnhout, ideeën aan.

  Meer info over the Rock Paper Pencil Box vind je hier.

  Het Fablab

  Het Fablab wordt een maakatelier voor beginnende spelontwikkelaars en striptekenaars. In het Nationaal Museum voor de Speelkaart wordt een Fablab ingericht waar startende spelontwikkelaars en striptekenaars de apparatuur en de know how vinden om hun eerste prototypes te fabriceren. Game Brewer begeleidt hen hierin. Ook Cartamundi en Strip Turnhout leveren expertise aan om dit Fablab professioneel in te richten.

  De Masterclasses

  Toonaangevende sprekers uit de wereld van strip- en spelmakers geven lezingen en worden live gestreamd om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Tijdens de netwerkmomenten worden ervaringen uitgewisseld met als doelstelling een community op te richten rond games, cards & comics. Turnhout is hierbij een hotspot voor dit onderwerp. De community zou nog versterkt kunnen worden door de organisatie van een games, cards & comics beurs in Turnhout.

  Gamification

  Gedurende het project worden in het centrum van Turnhout verschillende spelconcepten losgelaten op de bezoekers. Met de expertise van Cartamundi en Game Brewer op de digitale spellenmarkt leveren zij spelconcepten aan, die bezoekers in het centrum kunnen uittesten. Dit verhoogt het belevingselement in de binnenstad. Concepten die hierin passen zijn klassieke verzamel- of bordspellen met een digitale component, escape-spellen of AR-spellen.

  Logo's partners games, cards en comics

   

 • Video: wat betekenen Europese projecten voor een Vlaams lokaal bestuur?

  Via het project van de Europese koepel voor lokale besturen CEMR rond burgerdialogen, bracht de VVSG in samenwerking met de stad Turnhout, de Europese projecten in de stad in beeld. Op een zaterdag in april kon de Turnhoutse inwoner een wandel- en fietstocht doen langs stedelijke projecten gerealiseerd met medefinanciering van de Europese Commissie. Stad Turnhout organiseerde deze tocht in het kader van het Pop Up Europa initiatief van de provincie Antwerpen.

  Het beeldverslag van deze dialoog met de burgers over de meerwaarde van de Europese projecten in de stad kan je hier bekijken.