Turnhout, meer dan ooit stad van games, cards & comics

Turnhout kreeg begin 2018 subsidies van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor het dossier ‘Games, cards & comics’. Het dossier is een partnerschap tussen Stad Turnhout, POM Antwerpen, Cartamundi, Game Brewer en Strip Turnhout. Het totale budget bedraagt 676 000 euro voor een periode van twee jaar waarvan 40% wordt gefinancierd door EFRO. Provincie Antwerpen en POM Antwerpen co-financieren samen 20% van het project. De andere partners staan in voor de resterende financiering.

Turnhout wil het stadshart op de kaart zetten als place to be voor creatieve vakmensen. Dit is gerelateerd aan de sterke traditie van de grafische industrie. Ook de detailhandel moet door het project een extra boost krijgen door het aantrekken van meer bezoekers naar het centrum. De cultuur-economische sterkhouders – de spelindustrie, de speelkaart en het beeldverhaal – worden daarbij als hefboom ingezet om creatief ondernemerschap in de binnenstad te stimuleren.

Ook voor de provincie Antwerpen is dit een belangrijk pilootproject. Het project sluit perfect aan op het bovenlokaal economisch beleid van de provincie Antwerpen. Detailhandel en creatief ondernemerschap zijn daarbij de speerpuntsectoren. In dit project creëren we voor het eerst synergiëen tussen beiden. De samenwerking tussen lokale en bovenlokale overheden, creatieve vakmensen en hun industrie kan ook model staan voor andere branches en andere steden of regio’s en hun handelskernen.

In het project worden volgende acties geïmplementeerd:

The Rock Paper Pencil Box

In een leegstaand winkelpand in het centrum van Turnhout toveren gerenommeerde striptekenaars de binnenstad om tot één stripalbum. Strip Turnhout staat in voor de selectie van de striptekenaars en de kwaliteitsvolle afwerking van de panden. Er wordt ook steeds een link gemaakt met het spelen van diverse spellen. Hiervoor leveren Cartamundi en Game Brewer, een succesvol spelontwikkelaar gevestigd in Turnhout, ideeën aan.

Meer info over the Rock Paper Pencil Box vind je hier.

Het Fablab

Het Fablab wordt een maakatelier voor beginnende spelontwikkelaars en striptekenaars. In het Nationaal Museum voor de Speelkaart wordt een Fablab ingericht waar startende spelontwikkelaars en striptekenaars de apparatuur en de know how vinden om hun eerste prototypes te fabriceren. Game Brewer begeleidt hen hierin. Ook Cartamundi en Strip Turnhout leveren expertise aan om dit Fablab professioneel in te richten.

De Masterclasses

Toonaangevende sprekers uit de wereld van strip- en spelmakers geven lezingen en worden live gestreamd om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Tijdens de netwerkmomenten worden ervaringen uitgewisseld met als doelstelling een community op te richten rond games, cards & comics. Turnhout is hierbij een hotspot voor dit onderwerp. De community zou nog versterkt kunnen worden door de organisatie van een games, cards & comics beurs in Turnhout.

Gamification

Gedurende het project worden in het centrum van Turnhout verschillende spelconcepten losgelaten op de bezoekers. Met de expertise van Cartamundi en Game Brewer op de digitale spellenmarkt leveren zij spelconcepten aan, die bezoekers in het centrum kunnen uittesten. Dit verhoogt het belevingselement in de binnenstad. Concepten die hierin passen zijn klassieke verzamel- of bordspellen met een digitale component, escape-spellen of AR-spellen.

Logo's partners games, cards en comics