Adreswijziging

Online aanvragen

Als je verhuist binnen of naar Turnhout, dan moet je enkele stappen doorlopen om je officiële domicilieadres te wijzigen.

Voorwaarden

  • Op het moment van de aanvraag moet je al werkelijk op het adres verblijven.
  • De aangifte kan gebeuren door het gezinshoofd of een meerderjarig gezinslid.
  • De aanvraag moet gebeuren binnen de 8 dagen na de werkelijke verhuis.

Terug naar boven

Procedure

De aangifte van verhuis kan online gebeuren.

Na de vaststelling van de wijkagent kom je, met de uitnodiging die je van de politie kreeg, naar de dienst Burgerzaken. Maak een afspraak

Terug naar boven

Meebrengen

Na bezoek wijkagent: alle documenten die aangegeven staan op de uitnodiging.

Terug naar boven

Bedrag

Online aanvragen