Verhuizen

Online aanvragen

Als je verhuist binnen of naar Turnhout, dan moet je enkele stappen doorlopen om je officiële domicilieadres te wijzigen.

Voorwaarden

  • Op het moment van de aanvraag moet je al werkelijk op het adres verblijven.
  • De aangifte kan gebeuren door het gezinshoofd of een meerderjarig gezinslid.
  • De aanvraag moet gebeuren binnen de 8 dagen na de werkelijke verhuis.

Terug naar boven

Procedure

De aangifte van verhuis kan gebeuren:

  • op de dienst Burgerzaken: meld je aan in de wachtruimte van het Stadskantoor;
  • online.

Na de vaststelling van de wijkagent kom je, met de uitnodiging die je van de politie kreeg, naar de dienst Burgerzaken.

Terug naar boven

Meebrengen

  • Bij de aanvraag: identiteitskaart van een meerderjarig gezinslid.
  • Na bezoek wijkagent: alle documenten die aangegeven staan op de uitnodiging.

Terug naar boven

Bedrag

Online aanvragen