Adreswijziging

Online aanvragen

Als je verhuist binnen of naar Turnhout, dan moet je enkele stappen doorlopen om je officiële domicilieadres te wijzigen.

Voorwaarden

  • Op het moment van de aanvraag moet je al werkelijk op het adres verblijven.
  • De aangifte kan gebeuren door het gezinshoofd of een meerderjarig gezinslid.
  • De aanvraag moet gebeuren binnen de 8 dagen na de werkelijke verhuis.

Terug naar boven

Procedure

De aangifte van verhuis kan online gebeuren, maar je kan dit ook op afspraak. Maak een afspraak (aangifte)

Na de vaststelling van de wijkagent kom je naar de dienst Burgerzaken om je verhuis af te werken en de chip op je identiteitskaart aan te passen. Maak een afspraak (afwerken)

Terug naar boven

Meebrengen

  • Jouw identiteitskaart
  • identiteitskaart(en) van alle medeverhuizers 
  • de bijhorende pincodes.

Terug naar boven

Bedrag

Online aanvragen