Aangifte van adreswijziging

Wanneer doe je aangifte van een adreswijziging?

Als je verhuist naar Turnhout of binnen Turnhout, dan moet je je nieuwe adres binnen de acht dagen na je verhuis melden aan het stadsbestuur.

Vul dit formulier dus pas in wanneer je daadwerkelijk al op je nieuwe adres woont.

Wie kan een adreswijziging melden?

Meerderjarige burgers die naar Turnhout of binnen Turnhout verhuizen.

 

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens van de aanvrager

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet van 8 december 1992).

Vorig adres

Huidig adres

De nieuwe woning is *

Wie verhuist er?

Verhuis je als aanvrager zelf? *
Hoeveel mensen wonen er in totaal op het nieuwe adres? (n.v.t. woonzorgcentra, opvangtehuizen ...) *

Vul hieronder de naam en het rijksregisternummer in van alle personen die verhuizen.

Hoeveel personen verhuizen er naar het nieuwe adres? *

Vul hieronder de naam en het rijksregisternummer in van alle personen die verhuizen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Je hoeft niets te regelen voor de afvalophaling. De huidige situatie blijft bestaan.

Adrescontrole wijkagent

Wanneer ben je meestal thuis? *

Afvalophaling DIFTAR

Bewoners *

Groene container: gft-afval

Kies je gft-container. Containers van 40 liter zijn alleen bedoeld voor rijhuizen en appartementen.
Wil je een slot op je gft-container? (bijkomende eenmalige kost: 35 euro) *

Houd er rekening mee dat je het slot niet kunt meenemen als je opnieuw verhuist. Voor je nieuwe adres zul je opnieuw een slot moeten kopen.

Grijze container: restafval

Kies je restafvalcontainer. Containers van 40 liter zijn alleen bedoeld voor rijhuizen en appartementen. *
Wil je een slot op je restafvalcontainer? (bijkomende eenmalige kost: 35 euro) *

Houd er rekening mee dat je het slot niet kunt meenemen als je opnieuw verhuist. Voor je nieuwe adres zul je opnieuw een slot moeten kopen.

Gele container: papier en karton (gratis)

Kies je papiercontainer. Containers van 40 liter zijn alleen bedoeld voor rijhuizen en appartementen. *

Een papiercontainer is niet verplicht, maar als je er geen hebt, dan mag je je papier en karton niet meer op straat aanbieden zodra IOK start met de ophaling in de gele containers. Je moet papier en karton dan zelf naar het containerpark brengen. Ook dat is gratis.