De algemene belasting op economische bedrijvigheid (ABEB)

Zes belastingen, die door verschillende types van ondernemingen moesten worden betaald, werden samengevoegd tot één nieuwe belasting sinds 2020: de algemene belasting op economische bedrijvigheid (ABEB).

Zijn samengevoegd:

 • de algemene dienstbelasting voor ondernemers;
 • de belasting op drijfkracht;
 • de belasting op toeristische logies;
 • de belasting op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen;
 • de promotaks;
 • de taks op vermakelijkheden en vertoningen.

In het kader van het relanceplan werd een kwijtschelding van de algemene bedrijfsbelasting voor bedrijven in 2020 verleend. Vanaf 2021 zal deze wel geïnd worden.

Parameter

Om een idee te krijgen van de ABEB voor uw onderneming, is het belangrijk om te begrijpen hoe die wordt berekend. Het bedrag van de nieuwe belasting wordt bepaald door de bebouwde grondoppervlakte van uw onderneming, anders gezegd: de oppervlakte op begane grond. Het gaat dus niet om de totale vloeroppervlakte, dat is een belangrijk verschil voor wie een gebouw met meerdere verdiepingen heeft. In een gebouw met meerdere niveaus en meerdere ondernemers wordt de door u gebruikte (of tot gebruik voorbehouden) oppervlakte gerelateerd aan de grondoppervlakte.

De oppervlakteparameter is eenduidig en controleerbaar zodat we eerlijkheid en transparantie kunnen garanderen. Bovendien realiseren we zo een billijke, evenwichtige en rechtmatige verdeling van de belastingdruk.

In enkele gevallen kan het echter complexer zijn om de berekening zelf te maken. Dat is bijvoorbeeld het geval bij woontorens met een winkelinrichting, voor freelancers die deels van thuis uit werken en voor bedrijvencomplexen met gemeenschappelijke ruimtes. Voor meer duidelijkheid hierover kan u dit document raadplegen.

Tarieven

Het tarief wordt als volgt berekend, afhankelijk van de bebouwde oppervlakte:

 • van 0 tot en met 250 m²
  90 euro
 • van 251 tot en met 500 m²
  250 euro
 • van 501 tot en met 1 000 m²
  500 euro
 • vanaf 1 001 m²
  500 euro + 0,80 euro/m²  voor de oppervlakte boven 1 000 m²

De belasting is ook van toepassing op agrarische bedrijven. De bebouwde grondoppervlakte gaat over alle gebouwen, stallen, serres ... die gebruikt worden (of tot gebruik zijn voorbehouden) voor de economische landbouwactiviteit. Voor landbouwers gelden volgende tarieven:

 • van 0 tot en met 250 m²
  90 euro
 • vanaf 251 m²
  500 euro

Uitzonderingen

 • Voor startende bedrijven geldt een vrijstelling in het eerste aanslagjaar.
 • Ook vzw’s die geen vennootschapsbelasting betalen, zijn vrijgesteld.

Vragen?

Een antwoord op de meestgestelde vragen vindt u hier.

Het belastingsreglement vindt u onderaan deze webpagina terug.

De zitdagen zijn achter de rug, het is niet meer mogelijk hiervoor een afspraak te maken.