FAQ algemene belasting op economische bedrijvigheid

 

Op welke datum wordt de belasting vastgesteld?

Is de belasting verschuldigd voor elke afzonderlijke vestiging die op het grondgebied van Turnhout gelegen is?

Hoe wordt de bebouwde grondoppervlakte berekend?

Wat als ik geen bebouwde grondoppervlakte heb?

Wat indien er meerdere ondernemingen zijn in één gebouw?

Wat indien er in een gebouw een of meerdere niveaus zijn met een vestiging en tevens ook niveaus met particuliere bewoning (bijvoorbeeld appartementen boven een winkel)?

Wat indien ik een kantoor heb in mijn privé woning of in een appartementsgebouw dat bijna uitsluitend gebruikt wordt voor private bewoning?

Moet ik de belasting op het plaatsen van terrassen nog betalen?

Moet ik nu de promotaks (belasting op publiek toegankelijke ruimten) nog betalen?

Moet ik de algemene dienstenbelasting voor bedrijven en zelfstandigen nog betalen?

Moet ik de belasting op drijfkracht nog betalen?

Moet ik de belasting op toeristische logies nog betalen?

Moet ik de belasting op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen nog betalen?

Moet ik de belasting op vertoningen en vermakelijkheden nog betalen?

 

Op welke datum wordt de belasting vastgesteld?

De belasting is van toepassing op de situatie op 1 januari van het aanslagjaar. Indien u op 1 januari een actief ondernemingsnummer heeft met een vestiging in Turnhout, is de belasting van toepassing.

De situatie op 1 januari geldt voor het volledig aanslagjaar. Dus bij een stopzetting van de activiteit, tijdelijke onderbreking, …  na 1 januari, blijft de belasting voor dat aanslagjaar verschuldigd. Enkel bij een definitieve stopzetting op 1 januari is de belasting niet meer verschuldigd.

Bij de opstart na 1 januari is de belasting niet van toepassing voor dat aanslagjaar. Nieuwe belastingplichtigen hebben een vrijstelling voor het eerste aanslagjaar dat de belasting wel van toepassing is.

Terug naar FAQ bovenaan

 

Is de belasting verschuldigd voor elke afzonderlijke vestiging die op het grondgebied van Turnhout gelegen is?

Elke vestiging moet een aparte aangifte indienen. Ook indien u op een adres in Turnhout een maatschappelijke zetel en/of een zetel van bestuur, beheer of administratie heeft, dient u een aangifte in te dienen.

Terug naar FAQ bovenaan

 

Hoe wordt de bebouwde grondoppervlakte berekend?

De bebouwde grondoppervlakte is de totale oppervlakte die gemeten wordt op het begane grondniveau van het onroerend goed (kantoor, winkel, bedrijfsruimte …), maar ook van de duurzaam overdekte oppervlakte van bedrijfsruimtes die al dan niet open of niet afsluitbaar zijn. Je kan dit vergelijken met de volledige overdekte oppervlakte zoals deze zichtbaar is via een luchtfoto of satellietbeeld.

Het maakt geen verschil of de bebouwde grondoppervlakte al dan niet, geheel of gedeeltelijk, effectief wordt gebruikt.

Indien er van één vestiging op eenzelfde locatie meerdere onroerende goederen (gebouwen) aanwezig zijn, dient de oppervlakte hiervan opgeteld te worden in de aangifte.

Indien een gebouw niet volledig op het grondgebied van Turnhout ligt, dient enkel de oppervlakte op het grondgebied van Turnhout in de berekening opgenomen te worden.

Indien een vestiging bedrijfsoppervlakten heeft op meerdere kadastrale indelingen (bijvoorbeeld meerdere aansluitende huisnummers), moet de bebouwde grondoppervlakte hiervan opgeteld worden. De aangifte gebeurt op het officieel adres.

Terug naar FAQ bovenaan

 

Wat als ik geen bebouwde grondoppervlakte heb?

Indien u een vestigingsadres of een maatschappelijke zetel heeft op een adres in Turnhout, zonder dat u een bedrijfsruimte heeft, vult u 0 m² in op het aangifteformulier. In dat geval is de categorie van 0 m² tot en met 250 m² van toepassing en bedraagt de jaarlijkse belasting 90 euro. 

Terug naar FAQ bovenaan

 

Wat indien er meerdere ondernemingen zijn in een gebouw?

Elke vestiging of ondernemingsnummer moet een aparte aangifte indienen. Een vestiging zonder bedrijfsoppervlakte dient een aangifte met 0 m² in.

Indien meerdere vestigingen een deel van het bedrijfsgebouw gebruiken, wordt de belasting berekend op basis van zijn aandeel in de bebouwde grondoppervlakte. De vestigingen dienen onderling zelf hun aandeel te bepalen, maar de som van de aandelen moet de volledige bebouwde oppervlakte bedragen. Gemeenschappelijke ruimtes moeten dus ook toegewezen worden. Het aandeel van elke belastingplichtige kan berekend worden op basis van het door hem in het gebouw (zowel in de horizontale als in de verticale opdeling ervan) gebruikte en tot gebruik voorbehouden oppervlakte ten opzichte van de totale oppervlakte van het gebouw (zowel in de horizontale als in de verticale opdeling ervan).

Bijvoorbeeld: een gebouw met drie gelijke niveaus met een bebouwde grondoppervlakte van 900m² waarbij het gelijkvloers wordt gebruikt door onderneming A, bouwlaag één door onderneming B en bouwlaag twee gelijkmatig wordt gebruikt door ondernemingen C, D en E.

In dit geval worden ondernemingen A en B elk belast op 300 m² (zijnde 1/3 van 900m²) en ontvangen zij elk een aanslag van 250 euro, worden ondernemingen C, D en E elk belast op 100 m² (zijnde 1/9 van 900m²) en ontvangen zij elk een aanslag van 90 euro.

Terug naar FAQ bovenaan

 

Wat indien er in een gebouw een of meerdere niveaus zijn met een vestiging en tevens ook niveaus met particuliere bewoning (bijvoorbeeld appartementen boven een winkel)?

De oppervlakte gebruikt voor private bewoning is niet belastingplichtig en wordt niet in rekening genomen. In dit geval wordt de bebouwde grondoppervlakte berekend en verdeeld over het aantal vestigingen zoals uitgelegd in de bovenstaande punten.

Bijvoorbeeld: op het gelijkvloers is er een winkel met een oppervlakte van 200 m² en op de bovenliggende verdiepingen zijn er appartementen, dan dient de winkel een aangifte in met een bebouwde grondoppervlakte van 200 m².

Terug naar FAQ bovenaan

 

Wat indien ik een kantoor heb in mijn privé woning of in een appartementsgebouw dat bijna uitsluitend gebruikt wordt voor private bewoning?

In dat geval berekent u de oppervlakte van uw kantoor en dient deze oppervlakte in als bebouwde grondoppervlakte op het aangifteformulier.

Terug naar FAQ bovenaan

 

Moet ik de belasting op het plaatsen van terrassen nog betalen?

Ja. De belasting op terrassen is een belasting op het gebruik van het openbaar domein.

Terug naar FAQ bovenaan

 

Moet ik nu de promotaks (belasting op publiek toegankelijke ruimten) nog betalen?

Neen.

Terug naar FAQ bovenaan

 

Moet ik de algemene dienstenbelasting voor bedrijven en zelfstandigen nog betalen?

Neen.

Terug naar FAQ bovenaan

 

Moet ik de belasting op drijfkracht nog betalen?

Neen.

Terug naar FAQ bovenaan

Moet ik de belasting op toeristische logies nog betalen?

Neen.

Terug naar FAQ bovenaan

 

Moet ik de belasting op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen nog betalen?

Neen.

Terug naar FAQ bovenaan

 

Moet ik de belasting op vertoningen en vermakelijkheden nog betalen?

Neen.

Terug naar FAQ bovenaan