Zorggroep Orion

In 2016 besliste OCMW Turnhout zijn zorgactiviteiten te verzelfstandigen in een nieuwe organisatie ‘Zorggroep Orion’.

Zorggroep Orion bestaat uit:

  • Woonzorgcentrum De Wending
  • Assistentiewoningen
  • Lokaal Dienstencentra Albert Van Dijck en De Schoor
  • Ontmoetingscentrum De Meerloop

De ambitie ligt nog hoger. Samen met andere partners wil Zorggroep Orion een verhaal schrijven om stelselmatig integrale en kwalitatieve zorg te ontwikkelen in de regio en een zorgcontinuüm te realiseren.

Meer informatie over Zorggroep Orion vind je hier.

 

Informatie over Zorggroep Orion

  • ondernemingsnummer: 0665.553.622
  • oprichtingsbeslissing (zie onderaan) 
  • motiveringsnota verzelfstandiging (zie onderaan) 

  • statuten bij oprichting (zie onderaan) 

De meest recente statuten kan u raadplegen via de kruispuntbank voor ondernemingen: www.kbopub.economie.fgov.be