Wettigen handtekening

Let op! Voor dit product is een afspraak noodzakelijk, je kan dienst Burgerzaken hiervoor opbellen.

Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. De echtheid van de inhoud van het document wordt hiermee echter niet bewezen.

Een handtekening op een blanco document kan nooit gewettigd worden.

Voorwaarden

  • De persoon van wie de handtekening gewettigd moet worden, moet zijn woonplaats hebben in een Belgische gemeente.
  • Het document mag niet bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare doeleinden.

Belgen of vreemdelingen die niet in België wonen, kunnen een handtekening laten wettigen bij de dienst Legalisatie van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken (Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel)

Terug naar boven

Procedure

Een handtekening laten wettigen kan enkel op afspraak, je kan dienst Burgerzaken hiervoor opbellen.

Om een handtekening te laten wettigen moet je persoonlijk langskomen met je identiteitskaart en het origineel ondertekend document waarop de handtekening staat die gewettigd moet worden.

Terug naar boven

Meebrengen

  • Identiteitskaart/verblijfskaart
  • Origineel ondertekend document waarop de handtekening staat die gewettigd moet worden

Terug naar boven

Bedrag