Wettelijke samenwoonst

Maak een afspraak (Wettelijke samenwoonst niet-Belg)

Maak een afspraak (Wettelijke samenwoonst Belg)

 

Als je samenwoont, kan je een verklaring wettelijke samenwoonst afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar jullie samen verblijven.

Voorwaarden

 • Je kan een verklaring van wettelijke samenwoonst ondertekenen als je:

  • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
  • niet gehuwd bent
  • niet wettelijk samenwoont met iemand anders

Terug naar boven

Procedure

Maak een afspraak: Wettelijke samenwoonst Belg of Wettelijke samenwoonst niet-Belg.

Je komt samen naar de dienst Burgerzaken met je identiteitskaarten. De verklaring van wettelijke samenwoonst wordt ondertekend door beide partners.

Terug naar boven

Meebrengen

 • identiteitskaarten van beide samenwonenden
 • je bent niet-Belg en/of je woont niet in België: bewijs ongehuwde staat

Terug naar boven

Bedrag

Uitzonderingen

Je dient op voorhand een mail te sturen naar burgerlijke.stand@turnhout.be voor verdere inlichtingen als:

 • 1 van de partners niet in België woont
 • 1 van de partners niet-Belg is

Bezorg ons het rijksregisternummer van beide partners.
Indien een partner geen rijksregisternummer heeft, volstaat een scan van het paspoort.

Beëindiging wettelijke samenwoonst

De wettelijke samenwoonst wordt automatisch ontbonden:

 • door het huwelijk
 • door het overlijden van een van de partners

De wettelijke samenwoonst wordt niet automatisch ontbonden wanneer een van de partners van adres wijzigt. In dat geval moet er een verklaring van beëindiging van wettelijke samenwoonst worden opgemaakt. Ook voor de beëindiging van de wettelijke samenwoonst betaal je 20 euro. Dat kan in onderlinge toestemming of via een eenzijdige ontbinding met een gerechtsdeurwaardersexploot. De kosten van de betekening vallen ten laste van de persoon die de eenzijdige opzegging heeft ondertekend.

Terug naar boven

Regelgeving