Wettelijke samenwoonst

Maak een afspraak (Wettelijke samenwoonst niet-Belg)

Maak een afspraak (Wettelijke samenwoonst Belg)

 

Als je samenwoont, kunnen jullie een verklaring wettelijke samenwoonst afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar jullie samen wonen.
De registratie van wettelijke samenwoonst geeft een juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Voorwaarden

Je kan een verklaring van wettelijke samenwoonst ondertekenen als je:

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • niet gehuwd bent
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders

Terug naar boven

Procedure

Maak een afspraak: Wettelijke samenwoonst Belg of Wettelijke samenwoonst niet-Belg.

Je komt samen naar de dienst Burgerzaken met jullie identiteitsbewijzen. De verklaring van wettelijke samenwoonst wordt ondertekend door beide partners.

Terug naar boven

Meebrengen

 • identiteitskaarten/verblijfskaarten van beide partners
 • indien één van de partners niet-Belg is en/of niet in België woont, moeten er mogelijks bijkomende documenten worden voorgelegd, zoals bewijs ongehuwde staat (zie uitzonderingen)

Terug naar boven

Bedrag

Uitzonderingen

Je dient op voorhand een mail te sturen naar burgerlijke.stand@turnhout.be voor verdere inlichtingen als:

 • één van de partners niet in België woont
 • één van de partners niet-Belg is

Bezorg ons het rijksregisternummer van beide partners.
Indien een partner geen rijksregisternummer heeft, volstaat een scan/foto van het geldige paspoort.

Hoe de wettelijke samenwoonst beëindigen?

 • door het huwelijk van de partners met elkaar
 • door het overlijden van één van de partners
 • Door een verklaring van beëindiging van wettelijke samenwoonst in onderlinge toestemming bij de gemeente waar één van de partners woont. Beide partners moeten samen op afspraak komen en het kost 20 euro.
 • Door een verklaring van eenzijdige beëindiging van wettelijke samenwoonst door één partner bij de gemeente waar hij of zij woont. De verklaring kost 20 euro. Deze partner moet dan een gerechtsdeurwaarder aanstellen om binnen 8 dagen de verklaring te laten betekenen aan de andere partner, dan pas wordt de beëindiging van de wettelijke samenwoonst geregistreerd. De gerechtsdeurwaarderskosten van de betekening vallen ten laste van de persoon die de eenzijdige opzegging heeft ondertekend.

De wettelijke samenwoonst wordt niet automatisch ontbonden wanneer een van de partners van adres wijzigt.

Voor het beëindigen van de wettelijke samenwoonst maak je dezelfde afspraak als voor het aangaan van de wettelijke samenwoonst.

Terug naar boven

Regelgeving

 • artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek

Terug naar boven