Werkingssubsidie deel II

Erkende jeugdverenigingen kunnen beroep doen op de basis- en werkingssubsidies. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn terug te vinden in het subsidiereglement.

De werkingssubsidies worden opgesplitst in twee delen. Zo financieren de “werkingssubsidies deel 2” het jaarlijkse kamp van erkende Turnhoutse jeugdverenigingen. Het subsidiebedrag wordt berekend aan de hand van een puntensysteem. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal kampdeelnemers, alsook het aantal deelnemers met een beperking of extra zorgnood.

Meer info hierover is terug te vinden in het reglement hierboven.

Deze subsidie aanvragen?

Bezorg het aanvraagformulier en de nodige bijlagen, vermeld op het aanvraagformulier, via jeugddienst@turnhout.be.

Vragen? Neem gerust contact op met de jeugddienst.