Vormingssubsidie jongeren

Stad Turnhout voorziet een subsidie voor jongeren die een vorming of cursus volgen in het jeugdwerk. Dit kan voor cursussen of vormingen die plaatsvonden vanaf 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

Je kan je aanvraag digitaal indienen ten laatste op 30 september 2023.

Dit kan via onderstaand formulier:

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, dient u aan enkele voorwaarden te voldoen.

Als aanvrager dient de jongere:

 • Minimum 14 en maximum 30 jaar te zijn op het moment dat de cursus doorgaat
 • Op het moment van de aanvraag:
  • Of wonende te zijn in Turnhout
  • Of lid te zijn van een door de stad erkende jeugdvereniging
  • Of lid te zijn van het georganiseerde jeugdaanbod of speelpleinwerk door de stad.
 • Een volledige, digitale aanvraag in te dienen via het formulier hierboven.

De kadervorming dient te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • De vorming moet leiden tot een attest van animator, hoofdanimator, instructeur of hoofdinstructeur in het jeugdwerk, uitgereikt door de afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap. Indien dit niet het geval is moet de vorming gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van het jeugdwerkinitiatief en als dusdanig door de stedelijke jeugddienst positief beoordeeld worden.
 • Elke vormingsprogramma moet minstens 6 uur werkelijke vorming omvatten.
 • Een vorming of cursus dient volledig te zijn afgerond.

Mits goedkeuring van bovenstaande voorwaarden wordt een volgende subsidie uitgekeerd aan de jongere:

 • Voor vormingen die leiden tot een attest van animator, hoofdanimator, instructeur of hoofdinstructeur in het jeugdwerk bedraagt de uit te keren subsidie maximum 75% van de totale kostprijs met een maximum van €175 per vorming.
 • Voor de andere vormingen bedraagt de maximale subsidie 50% van de totale kostprijs met een maximum van €150 per vorming.

Meer info kan je terugvinden in het reglement kadervorming.