Voornaamswijziging

Je kan je voornaam laten wijzigen door een verklaring van voornaamsverandering in te dienen. Maak een afspraak

Voorwaarden

  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Turnhout
  • Je hebt de Belgische nationaliteit OF je bent erkend vluchteling OF staatloos

Terug naar boven

Procedure

Als je meerderjarig bent kan je zelf de aanvraag doen.
Als je minderjarig bent kunnen jouw ouders of voogd de aanvraag doen.

Je maakt een afspraak bij de dienst Burgerzaken en vult aan het loket een verklaring van voornaamsverandering in. 
De ambtenaar van de burgerlijke stand beoordeelt je verzoek; dit kan onmiddellijk goedgekeurd worden of bij twijfel kan de ambtenaar eerst advies inwinnen via de procureur des konings. Deze laatste verleent zijn advies binnen max. 3 maanden.

Bij goedkeuring wordt er een akte van voornaamsverandering opgemaakt en wordt ook jouw geboorteakte aangepast.

Jouw administratieve identiteitsdocumenten (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs) moeten dan ook hernieuwd worden. Dit kan niet onmiddellijk op dezelfde afspraak; de wijziging moet eerst nog administratief verwerkt worden in het rijksregister.

Terug naar boven

Meebrengen

  • identiteitskaart/verblijfskaart
  • geboorteakte (als je niet in België geboren bent en jouw buitenlandse geboorteakte nog niet is omgezet naar een Belgische akte)

Terug naar boven

Bedrag

150 euro

Transgenders: 15 euro

Terug naar boven

Uitzonderingen

Als je niet geboren bent in België dien je onze dienst te contacteren voor verdere inlichtingen betreffende de geboorteakte.

Terug naar boven