Voornaamswijziging

Let op! Door de huidige veiligheidsmaatregelen werkt Burgerzaken enkel op afspraak. Je kan ons bereiken op 014 44 33 59.

Je kunt je voornaam laten wijzigen door een verzoekschrift tot voornaamsverandering in te dienen.

 

Voorwaarden

Je hebt de Belgische nationaliteit. Je bent erkend vluchteling of staatloos.

Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Turnhout.

 

Terug naar boven

Procedure

Je komt langs bij de dienst Burgerzaken en ondertekent een verzoekschrift tot voornaamsverandering. Als aan alle vereisten voldaan is, moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een beslissing nemen binnen drie maanden na de indiening van het verzoek.

Bij goedkeuring wordt er een akte van voornaamsverandering opgemaakt. Jouw administratieve identiteitsdocumenten (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs) moeten dan hernieuwd worden.

 

Terug naar boven

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Geboorteakte
  • Uittreksel Centraal Strafregister
 

Terug naar boven

Bedrag

490 euro

Transgenders: 49 euro

 

Terug naar boven

Uitzonderingen

Als je niet geboren bent in België, kun je het best langskomen voor verdere informatie betreffende de geboorteakte.

Transgenders zijn vrijgesteld van de voorlegging van een uittreksel Centraal Strafregister.

Voor meer informatie kun je terecht bij de dienst Burgerzaken.

 

Terug naar boven

Regelgeving