Voorlopig rijbewijs

Opgelet! Voor dit product is een afspraak noodzakelijk. 

Maak een afspraak

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. Je krijgt het pas na een geslaagd theoretisch rijexamen. Met het voorlopig rijbewijs mag je met een voertuig op de openbare weg rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. Er zijn 3 verschillende modellen:

 • Model 18: je kunt leren rijden zonder begeleiders
 • Model 36: je leert rijden met begeleiders die je zelf kiest
 • Model 3: het voorlopig rijbewijs voor alle categorieën behalve categorie B (personenwagen)

Je kan een voorlopig rijbewijs categorie B zelf online aanvragen of voor de aanvraag op afspraak komen in de gemeente (zie procedure).

Voorwaarden

 • Inwoner zijn van Turnhout
 • Model 18:
  • aan te vragen vanaf 18 jaar
  • geslaagd zijn voor het theoretisch examen (niet langer dan 3 jaar geleden)
  • 20 uur praktische rijlessen volgen in een erkende rijschool
  • na drie maanden oefenen kun je het praktijkexamen afleggen
  • rijden zonder begeleiding is toegestaan
  • je mag vergezeld worden door maximum twee passagiers die voldoen aan de voorwaarden van een begeleider

 • Model 36:
  • aan te vragen vanaf 17 jaar
  • geslaagd zijn voor het theoretisch examen (niet langer dan 3 jaar geleden)
  • je kunt het praktijkexamen afleggen vanaf 18 jaar en na minstens drie maanden oefenen
  • rijden zonder begeleiding is niet toegestaan
  • de vermelding van minimum één en maximum twee begeleiders is verplicht
  • je mag enkel vergezeld worden door de geregistreerde begeleiders. Andere passagiers zijn niet toegelaten.
     
 • Voorwaarden begeleider:
  • ingeschreven zijn in een Belgische gemeente
  • minstens 8 jaar houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs voor categorie B
  • niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen tijdens de laatste 3 jaar
  • niemand anders onder begeleiding hebben (uitgezonderd eigen kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen of die van de wettelijke partner)

Terug naar boven

Procedure

Je kan een voorlopig rijbewijs categorie B zelf online aanvragen.
Je moet het dan enkel nog komen afhalen bij de gemeente.

Indien dit niet lukt (of voor rijbewijzen van een andere categorie) kom je langs bij de dienst Burgerzaken met de nodige documenten, afhankelijk van welk model je aanvraagt. Maak hiervoor een afspraak: Rijbewijs aanvragen.

Je kan het voorlopig rijbewijs afhalen aan de onthaalbalie van het Stadskantoor vanaf de afgesproken datum.

Als je het document niet afhaalt binnen de 3 maanden na de aanvraag, wordt het vernietigd en moet je een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen op eigen kosten.

Terug naar boven

Meebrengen

 • 1 pasfoto als je niet over een elektronische identiteitskaart bezit.

 • Bij verlies of diefstal: bewijs van verlies of diefstal afgehaald bij de politie.

 • Voor model 18:
  • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (uitgezonderd omwisseling)
  • attest van de rijschool
 • Voor model 36:
  • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (uitgezonderd omwisseling)

  De begeleider vult zijn gegevens in en handtekent het aanvraagformulier.

Terug naar boven

Bedrag