Aanvraagformulier vormingssubsidie voor jongeren

Volgde jij dit schooljaar een vorming of cursus in het jeugdwerk? Vraag hier je subsidie aan.

Aanvragen kan tot en met 30 september.

Info en voorwaarden: uitleg vind je op deze pagina.

Reglement

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Persoonlijke gegevens

Adresgegevens
Actief bij Turnhoutse jeugdvereniging of bij het jeugdaanbod/speelpleinwerk georganiseerd door de stad *

Terugbetaling

Gegevens vorming

Data vorming *

Bijlagen

Dit bewijs van deelname bevat volgende info: hoeveel inschrijvingsgeld en verblijfskosten werden betaald aan de inrichtende organisatie, het bewijs van effectieve deelname aan de vorming of cursus en het bewijs dat de inrichtende organisatie en de vorming erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap.

Ik geef de toestemming dat stad Turnhout deze gegevens mag gebruiken voor het verwerken van de subsidieaanvragen, het uitbetalen van de subsidieaanvragen en het bewaren van deze gegevens gedurende de wettelijke termijn. Daarnaast geef ik de toestemming dat Stad Turnhout deze gegevens mag gebruiken voor alle communicatie omtrent de subsidies en subsidieaanvragen. *