Vermist @ Turnhout

Project vermist@Turnhout
Wat is een onrustwekkende verdwijning?
Wat moet je doen bij een verdwijning?
Wat is de meerwaarde van vermist @ Turnhout?
Wat kun jij doen?

Project vermist@Turnhout

Het project is ontstaan uit de behoefte rond de problematiek van onrustwekkende verdwijningen van oudere mensen met een geheugenprobleem. Vaak weten mensen niet hoe juist te handelen bij een verdwijning, wordt de politie te laat geïnformeerd of loopt de informatiedoorstroom soms niet vlot. Hierdoor gaat soms kostbare tijd verloren.

Wanneer spreek je van een onrustwekkende verdwijning? Waarom is er (soms) bij aangifte van verdwijningen in voorzieningen of instellingen zo weinig informatie voorhanden? Wie moet er verwittigd worden bij politie? Hoe verloopt de communicatie tussen oproeper en politie?

Om het nationaal draaiboek vermiste personen optimaal in te zetten in onze stad, werd op 27 februari 2014 het project 'vermist @ Turnhout' opgestart. Hiervoor werd de expertise gebruikt van het voorbeeldproject uit de HEKLA-politiezone.

Wat is een onrustwekkende verdwijning?

  1. De vermiste is jonger dan 13 jaar oud.
  2. De vermiste heeft een lichamelijke of geestelijke handicap of mist de nodige zelfredzaamheid.
  3. De vermiste is afhankelijk van medicatie of medische behandeling.
  4. Op basis van beschikbare informatie kan vermoed worden dat de vermiste zich in een levensbedreigende situatie bevindt.
  5. Er kan vermoed worden dat hij/zij in het gezelschap is van derden die zijn/haar welzijn bedreigen of er wordt vermoed dat hij/zij het slachtoffer is van een misdrijf.
  6. De afwezigheid van de persoon is in complete tegenstelling tot zijn normale gedragspatroon.

Wat moet je doen bij een verdwijning?

Het is zeker niet de eerste keer dat een oudere persoon met geheugenproblemen thuis of in een instelling vermist geraakt. Het is van belang dat als een vermissing wordt vastgesteld, je zelf een korte zoektocht doet in het huis en de tuin. Als de vermiste zich hier niet bevindt is het essentieel om zo snel mogelijk de politie telefonisch (101) te verwittigen. Elke seconde telt! De lokale politie start onmiddellijk een onderzoek bij een vermissing.

Wat is de meerwaarde van vermist @ Turnhout?

Met dit project wil Stad Turnhout enerzijds mensen uit deze risicogroep zo snel als nodig helpen. Maar ze wil vooral de mantelzorgers of professionele hulpverleners sensibiliseren over dit reële risico en informeren over de te ondernemen stappen. Daarom werden drie leidraden uitgeschreven voor mantelzorgers, thuiszorgdiensten en residentiële instellingen. Deze leidraden kunnen mensen adviseren in specifieke zorgsituaties.

Wat kun jij doen?

Bij het opstarten van een zoektocht is de juiste informatie cruciaal. Toch blijkt dat de informatiedoorstroom in dergelijke crisissituaties niet altijd vlot verloopt. Daarom werd de fiche 'vermiste persoon' ontworpen. Deze fiche bevat twee delen. Een eerste deel dat preventief ingevuld kan worden door mantelzorgers, thuiszorgorganisaties of residentiële instellingen. En een tweede deel dat meteen na de vaststelling van een verdwijning kan worden ingevuld. Dit document kan vervolgens aan de eerste aanwezige politieploeg overgemaakt worden. Het snel telefonisch (101) op de hoogte brengen van de politie blijft de meest belangrijke stap in het proces. Dit document kan op vraag van de politie ook gemaild worden naar vermist@turnhout.be.