Verenigde Commissies

Onderwerpen

De Verenigde Commissies is een vergadering waarin onderwerpen aan bod komen die alle beleidsdomeinen raken. De vergadering heeft geen vast vergaderritme en komt enkel samen wanneer er zaken toegelicht moeten worden die de bevoegdheden van de verschillende commissies overstijgen.

Leden

Alle leden van de gemeenteraad maken deel uit van de Verenigde Commissies.

Vergaderdata 2023

  • 15 juni
  • 30 november

Agenda's en verslagen