Verbintenis tot tenlasteneming (Bijlage 3bis)

Opgelet! Voor dit product is een afspraak noodzakelijk.

De vreemdeling afkomstig uit een niet-E.E.R.-land (E.E.R.-landen = EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) die voor een kort verblijf van maximum 3 maanden naar België wilt komen, moet het bewijs leveren dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om zijn kosten van verblijf en terugkeer/doorreis en medische bijstand te dekken.

Indien de betrokkene daar niet in slaagt, kan een Belg of een vreemdeling die toegelaten is tot een verblijf van onbepaalde duur in België een verbintenis tot tenlasteneming aangaan voor de niet-E.E.R.-burger.
Voor meer informatie kun je de brochure voor garanten raadplegen.

Voorwaarden

  • Niet-E.E.R.-burger wil naar België komen voor toeristische doeleinden, familiebezoek.
  • Een verbintenis wordt getekend door door één persoon die beschikt over voldoende bestaansmiddelen .

Terug naar boven

Procedure

De verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis) kun je hieronder downloaden. Print het document af en vul de gevraagde gegevens in, duidelijk leesbaar en zonder verbeteringen; doorstrepen mag niet. Voor elke persoon die naar België wil komen, moet je een bijlage 3bis invullen.

Je bezorgt ons vervolgens de ingevulde verbintenis(sen). Dat kan per mail naar vreemdelingen@turnhout.be of in een envelop in de brievenbus van Stad Turnhout. De brievenbus bevindt zich in het poortgebouw van Campus Blairon, aan de slagboom.

Wij kijken alles na en contacteren jou om een afspraak te maken. Wanneer je naar het stadskantoor komt legaliseren wij jouw verbintenis(sen).

Na de legalisatie van het volledig ingevulde document leveren we nog een attest van woonst en samenstelling van gezin af. Alle bekomen documenten moeten verstuurd worden naar de vreemdeling die je wenst uit te nodigen.

Visumplichtigen moeten deze documenten aanbieden op de Belgische ambassade of consulaat in hun thuisland, samen met hun visumaanvraag.

Niet-visumplichtigen moeten deze documenten samen met hun paspoort voorleggen bij het betreden van het Schengengebied.

Terug naar boven

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • De originele verbintenis tot tenlasteneming (indien je die niet in onze brievenbus hebt gedeponeerd)
  • Als je werknemer bent: 3 recente loonfiches
  • Als je zelfstandige bent: het laatste aanslagbiljet

Terug naar boven

Bedrag

6 euro

In sommige gevallen moet de verbintenis naar Brussel opgestuurd worden ter goedkeuring door dienst Vreemdelingenzaken. Dat gebeurt via aangetekende post en dus zal er een extra kost van 10 euro worden aangerekend. 

 

Terug naar boven