Veilig zijn en je veilig voelen

Iedereen wil een veilige buurt en een veilige stad. Daarom slaan we samen met de politie, horecaondernemers en inwoners de handen in elkaar voor een veiliger Turnhout. We een actieplan uit om de levenskwaliteit en de veiligheid op straat te verhogen. 

Dat actieplan is gebaseerd op een reeks concrete initiatieven van Turnhoutenaren. De maatregelen kwamen tot stand op basis van de resultaten van de burgerbevraging Safer Cities. Zowat 400 inwoners deelden via een digitaal platform hun ervaringen en gevoelens over de veiligheid en leefbaarheid in de stad.

 

Welke actiepunten staan er in dat plan?

Het plan bevat onder meer acties op vlak van preventie, handhaving en openbare netheid. zoals:

  • We onderzoeken samen met de jeugdraad de mogelijkheid om jongeren na fuiven of evenementen samen naar huis te laten gaan. We denken aan een fietspool, die op gezette tijdstippen verschillende locaties aandoet.

  • We sturen jeugdwerkers op pad om gerichte acties uit te werken voor buurten waar mensen zich minder veilig voelen of zich vaak problemen voordoen. De politie werft daarvoor ook een jongerenagent aan.

  • De zichtbaarheid van de politiediensten zal fors toenemen, onder meer in de vorm van fietspatrouilles en inspecteurs die mensen op het terrein zullen aanspreken.

  • We schakelen vaststellers in om overtredingen zoals sluikstorten en zwerfvuil te kunnen sanctioneren.

  • Er komen nieuwe bewustmakingscampagnes op vlak van openbare netheid.

  • We organiseren omstaandertrainingen, waarin getuigen leren om gepast te reageren bij straatintimidatie en gewelddadig gedrag.


De realisatie van de actiepunten is gepland voor de komende weken en maanden. Daarna volgt de verdere uitrol van het veiligheidsplan op basis van de aanbevelingen van het participatietraject. Daarnaast komt er ook een klankbordgroep, die regelmatig samenkomt. Zo volgen we de uitvoering van de acties samen met onze stadsgenoten permanent op.