Vastgoedinformatie

Bij de overdracht van onroerend goed verstrekt de gemeente vastgoedinfo.
Meestal gebeurt dit op vraag van de notaris of makelaar.
Het document omvat verschillende luiken die door de bevoegde diensten worden ingevuld: een uittreksel uit het vergunningen- en plannenregister, milieu-inlichtingen en soms ook financiële info.

Procedure

Vraag je vastgoedinfo schriftelijk aan bij het stadsbestuur.

Terug naar boven

Bedrag

Voor administratieve prestaties geldt een retributie.
Je moet hiervoor dus betalen, en wel op voorhand.
De retributie bedraagt 100 euro per adres of per aaneengesloten groep kadastrale percelen.

Lees hier het retributiereglement.

Terug naar boven

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), het bodemdecreet en het Vlaams Reglement rond de bodemsanering (Vlarebo) van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

Terug naar boven