Vastgoedinformatie

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je allerhande informatie ter beschikking stellen aan de koper:

  • overheidsplannen;
  • vergunningen;
  • milieu-, natuur-, erfgoed-, grond- en pandenbeleid;
  • erfdienstbaarheden;
  • heffingen. 

Op 22 december 2023 bekrachtigde de Vlaamse Regering het VIP-decreet. Dit was de finale stap in het decretale proces. Sinds de bekrachtiging is het VIP-decreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in werking getreden op 1 januari 2024.

Procedure

Hoe kan je je aanvraag doen? Je bent:

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in je eNotariaat.
  • Vastgoedmakelaar: je kan je aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal.
  • Burger of overheidsinstantie: via het Vlaamse webportaal

Terug naar boven

Bedrag

In Turnhout betaal je honderd euro per kadastraal perceel wanneer je een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie doet. 

Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van 36,50 euro (exclusief BTW) aangerekend per kadastraal perceel. Voor de platformretributie wordt een plafonnering van tien maal de platformretributie voorzien wanneer alle CaPaKeys in de aanvraag zich binnen dezelfde opdracht situeren (en dus in huidige eigendom zijn van eenzelfde eigenaar). Meer informatie over de kostprijsberekening kan je terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform

Let op! Het is niet meer mogelijk om een dossier te annuleren. Voor een dossier dat je wil annuleren kan je geen terugbetaling vragen. Een creditering blijft wel mogelijk bij technische fouten. 

Wanneer je toch een dossier wilt annuleren doe je dit via mail

Terug naar boven

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), het bodemdecreet en het Vlaams Reglement rond de bodemsanering (Vlarebo) van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

Terug naar boven