Vastgoedinformatie

Bij de overdracht van onroerend goed verstrekt de gemeente vastgoedinfo. Meestal gebeurt dit op vraag van de notaris of makelaar.

Het document omvat verschillende luiken die door de bevoegde diensten worden ingevuld: een uittreksel uit het vergunningen- en plannenregister, milieu-inlichtingen en soms ook financiële info.

Procedure

Vanaf 15 mei 2023 gebeurt het aanvragen van stedenbouwkundige info via het VastgoedInformatiePlatform van de Vlaamse Overheid. 

Hoe kan je je aanvraag doen? Je bent:

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in je eNotariaat.
  • Vastgoedmakelaar: je kan je aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal.
  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via mail, met vermelding van een geldige capakey en het adres van de aanvraag.

Terug naar boven

Bedrag

In Turnhout betaal je honderd euro per kadastraal perceel wanneer je een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie doet. 

Terug naar boven

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), het bodemdecreet en het Vlaams Reglement rond de bodemsanering (Vlarebo) van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

Terug naar boven