Toolbox dementie

De toolbox dementie is ontwikkeld om (toekomstige) zorgprofessionals en mantelzorgers de nodige kennis en inzichten te geven over het functioneren van een persoon met dementie in het dagelijkse leven. De toolbox werkt ervaringsgericht.

Hierbij staat de beleving en de ervaring van deelnemers tijdens het leren centraal. Door om te gaan met specifieke situaties en hierop te reageren, wordt een beroep gedaan op kennis en inzichten, vaardigheden en het omgaan met emoties en achterliggende opvattingen.
Je kan deze toolbox uitlenen bij Expertisecentrum dementie Tandem of via 014 47 83 71.