Tolkendienst

Sociaal tolken bieden taalkundige ondersteuning aan sociale diensten en organisaties bij hun contacten met anderstaligen die het Nederlands nog niet (voldoende) beheersen.

Een ambtenaar of hulpverlener die een kwaliteitsvolle dienstverlening wenst aan te bieden aan anderstalige cliënten die het Nederlands (nog) niet of onvoldoende machtig zijn, kan terecht bij een tolkendienst.

Bij het Agentschap Integratie en Inburgering vind je een communicatiewaaier om taaldrempels in hulp- en dienstverlening te verkleinen. 

Een tolk aanvragen?

Bij het Agentschap Integratie en Inburgering is er een tolkendienst voor sociaal tolken en vertalen. Zij kunnen tolken leveren die ter plaatse bij een gesprek aanwezig zijn of telefoontolken. De taak van de tolk bestaat erin om alle informatie die wordt uitgewisseld te tolken op een volledige, getrouwe en neutrale manier. Ook voor het vertalen van informatieve of administratieve documenten (zonder beëdiging) kan je bij hen terecht.

Om gebruik te kunnen maken van de tolkendienst moet je vooraf een overeenkomst ondertekenen met het Agentschap Integratie en Inburgering.

Zelf tolk worden?

Spreek je zelf naast het Nederlands een andere taal? Heb je al ervaring als gelegenheidstolk? Iemand die twee talen, waaronder het Nederlands, goed spreekt en begrijpt kan een opleiding volgen om sociaal tolk te worden. Mensen die reeds voldoende ervaring hebben in het tolken kunnen een ervaringsbewijs halen. Meer informatie hierover vind je op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering.