Toelage vrijetijdsparticipatie & UiTPAS

Iedereen heeft recht op een leuke vrijetijdsinvulling. Voor mensen met een laag inkomen zijn vrijetijdsactiviteiten vaak veel te duur. Stad Turnhout ondersteunt daarom organisaties die hun steentje willen bijdragen zodat maatschappelijk kwetsbare inwoners gemakkelijker kunnen deelnemen aan het vrijetijdsaanbod.

Lidgelden

Erkende jeugdverenigingen in Turnhout kunnen voor hun lidgelden aansluiten bij de UiTPAS.

De UiTPAS is een spaarkaart die je kunt gebruiken in Turnhout, Beerse, Hoogstraten, Lille, Oud-Turnhout, Ravels en Vosselaar. Door deel te nemen aan UiTPAS-activiteiten, kun je punten verzamelen die je later kunt inruilen voor een korting, een geschenk of een ander voordeel. 

Een UiTPAS kun je kopen voor 5 euro en is levenslang geldig. Je kunt de UiTPAS kopen op volgende locaties: de bibliotheek, de Warande of Toerisme & UiT. 

Voor mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds, is UiTPAS Kempen bovenop de spaarkaart ook een kortingskaart. De UiTPAS geeft dan recht op een korting van 80% op de normale ticketprijs.

Verenigingen die UiTPAS-partner zijn, volgen het systeem de zogenaamde 20/40/40 regeling:

- het lid met een UiTPAS-kansentarief betaalt 20%;

- de lokale overheid van waar het lid gedomicilieerd is, betaalt 40%;

- de vereniging derft 40%.

Meer info over de UiTPAS is hier terug te vinden.

Kampgelden

Voor de kampgelden kunnen erkende Turnhoutse jeugdverenigingen beroep doen op de toelage vrijetijdsparticipatie. Telkens wanneer er een korting geven wordt aan inwoners van Turnhout die een UiTPAS met kansentarief hebben, betaalt Stad Turnhout hen het verschil terug via deze toelage.

De vereniging kan een aanvraag indienen om de mindere inkomsten te recupereren via het formulier 'aanvraag toelage lidgeld/kampgeld'. Per kwartaal worden de aanvragen verwerkt en de toelages uitbetaald. 

De toelage kan aangevraagd worden ten laatste 2 maanden voor de activiteit door het ingevuld formulier ‘aanvraag toelage vrijetijdsinitiatieven’ te bezorgen aan Stad Turnhout. Binnen 10 dagen laat Stad Turnhout weten of de aanvraag aanvaard wordt.

Na de activiteit moet de vereniging de gemaakte onkosten en inkomsten bewijzen. Hiervoor bezorgen zij het ingevulde formulier ‘financieel verslag toelage vrijetijdsinitiatieven’ aan Stad Turnhout.

Hoe aanvragen?

Lidgelden:

Als jeugdvereniging kan je aansluiten bij de UiTPAS door je te registreren via cultuur@turnhout.be

Kampgelden:

Als jeugdvereniging kan je deze subsidie aanvragen via gelijke.kansen@turnhout.be