Toelage vrijetijdsparticipatie & UiTPAS

Wat is het?

Iedereen heeft recht op een leuke vrijetijdsinvulling. Voor mensen met een laag inkomen zijn vrijetijdsactiviteiten vaak veel te duur. Stad Turnhout ondersteunt daarom organisaties die hun steentje willen bijdragen zodat maatschappelijk kwetsbare inwoners gemakkelijker kunnen deelnemen aan het vrijetijdsaanbod. De ondersteuning gebeurt in de vorm van een Toelage Vrijetijdsparticipatie.

Het reglement wordt in de loop van 2021 aangepast. Jeugd-, sport- en culturele verenigingen stappen – alvast voor de lidgelden - over naar het UiTPASsysteem. Daarvoor maken de verenigingen een overeenkomst: voor meer info neem je het best contact op met dienst Cultuur. Mensen met een UiTPAS met kansentarief kunnen voordelig aansluiten bij een vereniging. Via het systeem van de UiTPAS krijgen de verenigingen automatisch een deel van het lidgeld terugbetaald. In dergelijke gevallen kunnen de verenigingen geen Toelage Vrijetijdsparticipatie meer aanvragen. 

Voor wie?

Erkende Turnhoutse sportverenigingen, leden van het Turnhoutse Forum Cultuur, erkende Turnhoutse jeugdverenigingen, erkende Turnhoutse seniorenverenigingen en verenigingen die als partner in opdracht van Stad Turnhout een vrijetijdsaanbod hebben in de schoolvakanties en/of buiten de schooluren, kunnen de toelage aanvragen. Telkens wanneer zij een korting geven aan inwoners van Turnhout die een UiTPAS met kansentarief hebben, betaalt Stad Turnhout hen het verschil terug via deze toelage.

De vereniging kan een aanvraag indienen om de mindere inkomsten te recupereren via het formulier 'aanvraag toelage lidgeld/kampgeld'. Per kwartaal worden de aanvragen verwerkt en de toelages uitbetaald. De toelage wordt aangevraagd voor het einde van de periode waar het lidgeld/kampgeld betrekking op heeft (dit kan een kalenderjaar of het einde van een werkjaar zijn).

Ook door Stad Turnhout erkende verenigingen die mensen in armoede als doelgroep hebben en die vrijetijdsactiviteiten of uitstappen organiseren, kunnen een beroep doen op de toelage. Minstens 80 % van de deelnemers van de activiteiten moeten in Turnhout wonen.

De toelage kan aangevraagd worden ten laatste 2 maanden voor de activiteit door het ingevuld formulier ‘aanvraag toelage vrijetijdsinitiatieven’ te bezorgen aan Stad Turnhout. Binnen 10 dagen laat Stad Turnhout weten of de aanvraag aanvaard wordt.


Na de activiteit moet de vereniging de gemaakte onkosten en inkomsten bewijzen. Hiervoor bezorgen zij het ingevulde formulier ‘financieel verslag toelage vrijetijdsinitiatieven’ aan Stad Turnhout.

Hoe aanvragen?

De aanvragen en verslagen stuur je naar de dienst Gelijke Kansen. Het volledige reglement en het aanvraagformulier kun je onderaan downloaden.