Toegankelijke stad

Turnhout wil een toegankelijke stad zijn voor iedereen

Participeren aan het leven in de stad
AnySurfer-label
Leesbare Stadskrant
Toegankelijke parkeerplaatsen
Openbare toiletten
Producten OCMW
Mobiliteitspunt Kempen
Burgers participeren aan de toegankelijkheid van de stad
Blue Assist: meer kunnen deelnemen aanhet maatschappelijk leven

Participeren aan het leven in de stad

Onder andere rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, personen met een handicap, ouders met jonge kinderen enz. moeten kunnen participeren aan het leven in de stad.

AnySufer-label

Een goede toegankelijkheid heeft voordelen voor alle mensen. Denken we maar aan senioren, ouders met kinderwagens of buggy’s, mensen met (tijdelijke) mobiliteitsbeperkingen, enzovoort. Het gaat ook verder dan 'fysieke toegankelijkheid'. Ook toegankelijke informatie en dienstverlening komen aan bod. Zo streeft de stad naar het AnySurfer-label voor deze website.

Leesbare Stadskrant

Eveneens wordt er voor gezorgd dat mensen met een visuele beperking de Stadskrant die bij iedere Turnhoutse inwoner in de bus valt ook online te lezen is. Zo kan de lezer de resolutie van de tekst aanpassen op zijn of haar computerscherm.

Toegankelijke parkeerplaatsen

Ook wordt er gestreefd naar een goede toegankelijkheid in het verkeer. Personen met een handicap moeten gratis en dichtbij hun bestemming kunnen parkeren. Met een geldige Europese parkeerkaart voor personen met een handicap kan je in Turnhout overal gratis parkeren op het openbaar domein. In de private parkings (met slagboom) moet je wel gewoon een betaalticket nemen aan de automaat. De ziekenhuisparkings zijn hierop de enige uitzondering. Bekijk het overzicht van de plaatsen waar mensen met een handicap kunnen parkeren in Turnhout.

Er is ook de gratis app ToePark (Toegankelijk Parkeren) die helpt om een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap te vinden. De mobiele applicatie werkt zowel op iOS als op Android.  Er is ook een website.  Beide zijn bedoeld om de voorbehouden parkeerplaatsen in de buurt van een bestemming te vinden. Je krijgt ook een routebeschrijving.  Eens geparkeerd, kan je deze locatie opslaan.  Dit maakt het gemakkelijk om later je geparkeerde auto terug te vinden, aan de hand van een routebeschrijving. De mobiele applicatie ToePark is te vinden in de iTunes App Store en Google Play. Vragen of opmerkingen? Aarzel niet om ons te mailen.

Openbare toiletten

Er zijn ook tal van openbare toiletten waar burgers en bezoekers gebruik van kunnen maken.

Producten OCMW

Ook het OCMW heeft tal van producten en diensten voor mensen met een beperking.

Mobiliteitspunt Kempen

Het 'Mobiliteitspunt Kempen' helpt mensen met een mobiliteitsbeperking graag verder. Je kan hen contacteren via het nummer 014 58 55 75 of via mail.
Je kan er terecht voor efficiënt advies en informatie op maat.

Burgers participeren aan de toegankelijkheid van de stad

Turnhout wil in het traject van toegankelijkheid ook de inwoners betrekken via de werkgroep toegankelijkheid in.

Deze werkgroep is vanuit de gezins- en gezondheidsraad opgericht. In deze werkgroep zetelen vertegenwoordigers van diverse verenigingen waarvan de leden op dagelijkse basis geconfronteerd worden met het toegankelijkheidsvraagstuk in Turnhout.

De werkgroep wil streven naar een integraal toegankelijke Turnhoutse leefomgeving die voor iedereen op een onafhankelijke wijze bruikbaar is. Dit voor alle inwoners en bezoekers van Turnhout.

Interesse om deel te nemen? Aarzel dan niet om je aan te melden.

Blue Assist: meer kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven

Vlaanderen telt ruim 660 000 mensen die dagdagelijkse informatie moeilijk begrijpen. Velen onder hen hebben het bovendien lastig om een eenvoudige vraag te stellen. Denk hierbij maar aan mensen met een verstandelijke beperking, beginnende dementie of een taalbarrière. Deze hindernissen weerhouden hen er maar al te vaak van om zelfstandig en met vertrouwen deel te nemen aan het dagelijkse leven. 

BlueAssist vzw  speelt in op deze problematiek, door in te zetten op de wil van mensen om goed te doen. Het is echter niet altijd duidelijk hoe je iemand kan helpen en we betuttelen niet graag. Daarom ontwikkelde BlueAssist vzw een herkenbaar icoon dat een houvast biedt aan mensen die het moeilijk hebben om een eenvoudige vraag te stellen. Met behulp van BlueAssist-kaartjes of de BlueAssist-app voor smartphones kunnen de mensen hun vraag stellen aan jou, een medeburger, een voorbijganger, een buschauffeur, een ober, een loketbediende, een winkelier.

Een BlueAssist-vraag bestaat steeds uit een hulpvraag en het BlueAssist-icoon. Door de herkenning van het icoon weten mensen dat het om een  eenvoudige vraag gaat en dat ze gemakkelijk kunnen helpen. Enkele voorbeelden:

  • Met BlueAssist durft Anke de buschauffeur aan te spreken en kan Simon alleen een SIM-kaart aanvragen in de Proximuswinkel.
  • Riad geraakt bij het juiste loket om papieren aan te vragen.
  • Solange wordt beter geholpen als ze even in de war is.
  • Mieke kan de juiste halte vinden om op haar werk te geraken.
  • Niels geeft zo gemakkelijker zijn bestelling door in een restaurant.

Meer informatie via mail of via de website of via facebook.