Tijdelijke afwezigheid

Let op! Door de huidige veiligheidsmaatregelen werkt Burgerzaken enkel op afspraak. Je kan ons bereiken op 014 44 33 65.

In je persoonlijk dossier van het rijksregister wordt opgenomen dat je tijdelijk niet aanwezig bent op dit adres. Dit om een mogelijke ambtelijke schrapping te vermijden.

Voorwaarden

- Mogelijk vanaf meer dan drie maanden afwezigheid.

- De maximumduur is 1 jaar.

- Maximum 1x verlengbaar.

- Beschikken over een hoofdverblijfplaats waarnaar op elk ogenblik teruggekeerd kan naar worden.

- Bepaalde categorieën van personen zijn niet gebonden aan de strikte termijnen en mogen van de gewone procedure. Dit op voorwaarde dat zij de nodige bewijsstukken aanbrengen. Meer info over deze uitzonderingen vind je onder het formulier Tijdelijke Afwezigheid onder documenten.

Terug naar boven

Procedure

Je kunt je vertrek en vermoedelijke duur van afwezigheid melden bij de dienst Burgerzaken. Dit nemen we dan op in jouw dossier van het rijksregister. Op die manier vermijd je een ambtshalve schrapping. Bij terugkomst licht je ook zo spoedig mogelijk onze dienst in.

Terug naar boven

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Het ingevulde formulier 'Tijdelijke Afwezigheid'

Je mag alles ook inscannen en doorsturen naar burgerzaken@turnhout.be op voorwaarde dat er ook een kopie van je identiteitskaart bij zit en indien nodig de nodige bewijsstukken.

Terug naar boven

Bedrag