Tijdelijke afwezigheid

Let op! Door de huidige veiligheidsmaatregelen werkt Burgerzaken enkel op afspraak. Je kunt ons bereiken op 014 44 33 65.

In je persoonlijke dossier van het rijksregister wordt de melding opgenomen dat je tijdelijk niet aanwezig bent op dit adres. Zo voorkom je een mogelijke ambtelijke schrapping.

Voorwaarden

- Mogelijk vanaf meer dan drie maanden afwezigheid

- Maximumduur is 1 jaar

- Maximaal 1x verlengbaar

- Je moet beschikken over een hoofdverblijfplaats waar je op elk moment naar kunt terugkeren.

- Bepaalde categorieën van personen zijn niet gebonden aan de strikte termijnen en mogen afwijken van de gewone procedure, op voorwaarde dat zij de nodige bewijsstukken voorleggen. Meer info over de uitzonderingen vind je bij het formulier Tijdelijke Afwezigheid onder 'documenten'.

Terug naar boven

Procedure

Je kunt je vertrek en de vermoedelijke duur van je afwezigheid melden bij de dienst Burgerzaken. De info wordt dan opgenomen in jouw dossier van het rijksregister. Op die manier vermijd je ambtshalve geschrapt te worden. Bij je terugkeer licht je zo spoedig mogelijk de dienst Burgerzaken in.

Terug naar boven

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • het ingevulde formulier Tijdelijke Afwezigheid

Je mag alle documenten ook inscannen en doorsturen naar burgerzaken@turnhout.be, op voorwaarde dat je een kopie van je identiteitskaart toevoegt én bewijsstukken indien nodig.

Terug naar boven

Bedrag