Subsidies vierde pijler

Stad Turnhout voorziet subsidies voor wie zich vrijwillig inzet voor een initiatief in het Zuiden (vierde pijler).
De vierde pijler is een verzamelnaam voor alle ontwikkelingsinitiatieven die ondernomen worden naast die van de overheid (eerste pijler), de internationale organisaties (tweede pijler) en de niet-gouvernementele organisaties (derde pijler).
 
Meer en meer mensen zetten zich in voor het Zuiden. Daarom geeft Stad Turnhout een subsidie voor deze Turnhoutse vierde pijlers. Turnhoutse inwoners, scholen, bedrijven  … die zich inzetten voor een project in het Zuiden of inwoners die vrijwilligerswerk of een -stage in het Zuiden doen kunnen een subsidieaanvraag indienen bij de Stad Turnhout. 

Voorwaarden

Het project waarvoor een subsidie wordt aangevraagd, bevindt zich in een van de landen van de DAC-lijst die op dat moment geldt of op de lijst van partnerlanden van de federale of Vlaamse Overheid die op dat moment geldt.

DAC-lijst

Partnerlanden Vlaamse Overheid

Partnerlanden Federale Overheid

Specifieke voorwaarden zijn terug te vinden in het subsidiereglement.

 

Terug naar boven

Procedure

Subsidies moeten aangevraagd worden via een aanvraagformulier (onderaan te downloaden).
Er bestaan 2 soorten aanvraagformulieren:

De aanvraagformulieren moeten ingevuld worden teruggestuurd naar de Mondiale Raad van Stad Turnhout.

Terug naar boven