Subsidies vierde pijler

Stad Turnhout voorziet subsidies voor wie zich vrijwillig inzet voor een initiatief in het Zuiden (vierde pijler).
De vierde pijler is een verzamelnaam voor alle ontwikkelingsinitiatieven die ondernomen worden naast die van de overheid (eerste pijler), de internationale organisaties (tweede pijler) en de niet-gouvernementele organisaties (derde pijler).
 
Meer en meer mensen zetten zich in voor het Zuiden.  Daarom heeft Stad Turnhout een subsidie voorzien voor deze Turnhoutse vierde pijlers. Turnhoutse inwoners, scholen, bedrijven, … die zich inzetten voor een project in het Zuiden,  of  inwoners die vrijwilligerswerk/stage in het Zuiden doen,  of inwoners die een activiteit organiseren om geld in te zamelen voor een project  in het Zuiden, kunnen een subsidieaanvraag indienen bij de Stad Turnhout. 

Voorwaarden

Het project waarvoor een subsidie wordt aangevraagd, bevindt zich in één van de landen van de DAC-lijst die op dat moment geldt of op de lijst van partnerlanden van de Federale of Vlaamse Overheid die op dat moment geldt.

DAC-lijst

Partnerlanden Vlaamse Overheid

Partnerlanden Federale Overheid

Specifieke voorwaarden zijn terug te vinden in het subsidiereglement.

 

Terug naar boven

Procedure

Subsidies moeten aangevraagd worden via een aanvraagformulie (onderaan te downloaden).
Er bestaan 3 soorten aanvraagformulieren: één voor het organiseren van een activiteit hier ten voordele van een project in het Zuiden, één voor vrijwilligerswerk/stage in het Zuiden en één voor een projectaanvraag binnen een 4de pijler project. 
De aanvraagformulieren moeten ingevuld teruggestuurd worden naar de Mondiale Raad van Stad Turnhout.
De Mondiale Raad neemt op de eerstvolgende algemene vergadering een beslissing over het al dan niet toekennen van de subsidie.

Terug naar boven