Subsidie mondiale vorming

Stad Turnhout geeft subsidies aan Turnhoutse organisaties (scholen en verenigingen) die rond noord-zuidthema's werken. Eén van de pijlers van het Turnhoutse beleid rond ontwikkelingssamenwerking is het wakker schudden van de bevolking voor de ongelijke verhoudingen in de wereld en voor de situatie van mensen in het Zuiden.

Voorwaarden

De activiteiten die in aanmerking komen voor subsidiëring kunnen heel verschillend zijn maar moeten de nadruk leggen op het informeren en sensibiliseren. Bijvoorbeeld: workshops, lezingen, informatieve spelen, poëzie-avonden, tentoonstellingen. Daarnaast moet er een duidelijke link zijn met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s: Sustainable Development Goals).

De aanvragen moeten gebeuren voor 1 maart van het jaar via onderstaande formulieren en moeten na afloop ook schriftelijk geëvalueerd worden met de nodige financiële bewijsstukken.

Enkel Turnhoutse organisaties en scholen kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Terug naar boven

Procedure

De organisatie vult een subsidieaanvraag in en bezorgt die aan de Mondiale Raad van lokaal bestuur Turnhout.

Op de algemene vergadering van de Mondiale Raad worden alle subsidieaanvragen bekeken. Organisaties en scholen die in aanmerking komen, worden hiervan op de hoogte gebracht en krijgen hun subsidie nadat de financiële bewijsstukken en het evaluatieformulier werden overgemaakt.

Terug naar boven