Subsidie groendak en groene gevel

Wanneer je de subsidie aanvraagt, moet je kunnen bewijzen dat de installatie effectief werd uitgevoerd.  

Voeg daarom op het einde van je aanvraag volgende bijlagen toe: 

  • minimum één foto die een overzicht biedt van het geheel van de gevel en/of het dak, met een zicht op de uitgevoerde werken; 
  • een factuur of een bewijs van installatiekosten;
  • stedenbouwkundige vergunning (indien nodig). 

Ben je niet de eigenaar van de woning of er zijn mede-eigenaars? Dan moeten zij ook hun toestemming geven voor de aanvraag. Gebruik daarvoor het volgende sjabloon en voeg ze als bijlage toe op het einde van je aanvraag. 

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

1. Gegevens over de aanvrager (natuurlijk persoon, school of sociale huisvestingsmaatschappij)

De aanvrager is *

2. Gegevens over het gebouw waarvoor de aanvraag wordt gedaan

Het gebouw is *
Het gaat over *
Ik vraag een premie aan voor *

3. Gegevens over het groendak

Het groendak is van het type *
Is een omgevingsvergunning vereist? *
De draagkracht van het dak werd nagekeken *

Beschrijf waaruit het groendak bestaat en/of voeg een technische fiche toe in bijlage.

Gegevens installateur 

4. Gegevens over de groene gevel

De groene gevel is van het type *
Is een omgevingsvergunning vereist? *
De draagkracht van de gevel werd nagekeken *

Beschrijf waaruit de groene gevel bestaat en/of voeg een technische fiche toe in bijlage.

Gegevens installateur 

5. Bijlagen

Voeg volgende bijlagen toe: 

Ben je niet de eigenaar van de woning of er zijn mede-eigenaars? Dan moeten zij ook hun toestemming geven voor de aanvraag. Gebruik daarvoor het volgende sjabloon en voeg ze als bijlage toe op het einde van je aanvraag. 

6. Bevestiging