Subsidie groendak en groene gevel

Een groendak is een dak waarop je een begroeiing van planten aanlegt. Het groendak bestaat uit minstens drie lagen: een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag. Er bestaan zowel intensieve (daktuin) als extensieve groendaken (vegetatiedak met mossen of vetplanten).

Een groene gevel is de bekleding van een gevel met beplanting. De beplanting kan bestaan uit klimmers met een steunconstructie, plantenbakken of -vakken (in de hoogte geplaatst) of gevelpanelen.

Enkel voor de aanleg van groendaken en/of groene gevels op een woning of schoolgebouw kun je van de Stad Turnhout een subsidie krijgen.

Subsidie aanvragen

Voorwaarden

  • Particulier, school of sociale huisvestingsmaatschappij
  • Woning of schoolgebouw moet in Turnhout gelegen zijn.
  • Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is nodig bij de aanleg van een intensief groendak als de substraatlaag dikker dan 20 cm is of als het maximale verzadigde gewicht meer dan 200 kg/m² is.
  • De minimale oppervlakte is 6 m².
  • De maximale gesubsidieerde oppervlakte is 250 m².
  • De groendaken en/of groene gevels moeten een permanent karakter hebben.
  • De werken moeten door een aannemer uitgevoerd worden.

Terug naar boven

Procedure

Je moet de subsidieaanvraag indienen binnen de zes maanden na de datum van de eindfactuur.

Subsidie aanvragen

Terug naar boven

Meebrengen

Bij de aanvraag moet je volgende bijlagen toevoegen:

  • minimaal één foto die een overzicht biedt van het geheel van de gevel en/of het dak, met een zicht op de uitgevoerde werken;
  • de eindfactuur of een bewijs van installatiekosten;
  • de omgevingsvergunning (indien nodig).

Als je niet de eigenaar bent van de woning of als er mede-eigenaars zijn, dan moet(en) de (andere) eigenaar(s) ook toestemming geven voor de aanvraag. Gebruik daarvoor dit formulier en voeg het op het einde van je aanvraag ingevuld en ondertekend als bijlage toe.

Terug naar boven

Bedrag

31 euro per m²

Terug naar boven

Uitzonderingen

Bedrijven, verenigingen, vzw's enzovoort komen niet in aanmerking voor de subsidie

Terug naar boven

Regelgeving