Subsidie groendak

Een groendak is een dak waarop je een begroeiing van planten aanlegt. Het groendak bestaat uit minstens drie lagen: een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag.

Bij een extensief groendak (vegetatiedak) bestaat de beplanting uit mossen, vetplanten en/of kruidachtige planten.

Een intensief groendak (daktuin) heeft een begroeiing die vooral bestaat uit grassen, kruiden, struiken en zelfs bomen.

Voor de aanleg van beide types groendak kun je van de Stad Turnhout subsidie krijgen.

Voorwaarden

  • Particulier, school, sociale huisvestingsmaatschappij
  • Woning of schoolgebouw moet in Turnhout gelegen zijn
  • Een stedenbouwkundige vergunning is nodig bij de aanleg van een intensief groendak (enkel als de substraatlaag dikker dan 20 cm is of als het maximale verzadigde gewicht meer dan 200 kg/m² is)
  • De minimale oppervlakte is 6 m²
  • De maximale gesubsidieerde oppervlakte is 250 m²
  • Het groendak moet een permanent karakter hebben
  • De werken moet door een aannemer uitgevoerd worden

Terug naar boven

Procedure

De subsidieaanvraag moet na de werken binnen de zes maanden na de factuurdatum ingediend worden.

Terug naar boven

Meebrengen

Bij de aanvraag moet je volgende bijlagen toevoegen:

  • Foto van het groendak
  • Factuur
  • Stedenbouwkundige vergunning (indien nodig)

Terug naar boven

Bedrag

31 euro per m²

Terug naar boven

Uitzonderingen

Bedrijven, verenigingen, vzw's enz. komen niet in aanmerking voor de subsidie

Terug naar boven