Subsidie doelgroepspecifieke jeugdwerkprojecten

Stad Turnhout voorziet een toelage voor doelgroepspecifieke jeugdwerkprojecten. Meer info vind je in het reglement.

Stad Turnhout subsidieert ook jeugdwerkinitiatieven in opstartfase, via het reglement voor startende initiatieven. Last but not least kunnen socio-culturele verenigingen die een tijdelijk project voor jongeren uitwerken, een subsidie krijgen via het reglement voor tijdelijke projecten.