Subsidie afkoppeling riolering

Online aanvragen

Bij de aanleg van riolering, meestal in buitengebied, moeten de bestaande woningen hierop aangesloten worden. Regenwater kan op een andere manier verwerkt worden dan vervuild afvalwater van een woning (bijvoorbeeld van een toilet, wasmachine ...).
Opdat het regenwater en het afvalwater gescheiden kunnen worden afgevoerd, moeten de woningen ook hun eigen riolering 'ontdubbelen' (afkoppelen).
Stad Turnhout geeft voor deze werken een subsidie.

Voorwaarden

 • Wanneer de Stad Turnhout een gescheiden riolering aanlegt (of deze werken in een buurtvergadering aankondigt) en de afkoppeling van afvalwater en hemelwater verplicht is volgens de Vlaremwetgeving, kun je in aanmerking komen voor subsidiëring.
 • De premie voor de volledige (100 %) afkoppeling van hemelwater van het afvalwater is alleen voor het aanleggen van een afvoer voor het niet-verontreinigde hemelwater in de bodem naar een infiltratievoorziening, regenwaterput, gracht, regenwaterriool, waterloop of oppervlaktewater, op voorwaarde dat dit niet al in de bouwvergunning werd opgelegd.

Terug naar boven

Procedure

 • Vul het aanvraagformulier in na ontvangst van je keuringsattest en ten laatste zes maanden na het einde van de werken in je straat. Je kunt ook langskomen het om een aanvraag in te dienen. Je kunt je aanvraag ook online indienen.
 • Na de werken dien je bij de dienst Wegen & Riolen een volledig dossier in, dat bestaat uit:
  • situatieschets van de leidingen voor de werken
  • situatieschets van de leidingen na de werken
  • foto's (digitaal of afdruk) van alle nieuwe leidingen, aankoppelingen en verbindingen voor de sleuf wordt aangevuld (geef de locatie van de foto aan op het plan)
  • facturen (voldoende gedetailleerd om controle van de gegevens mogelijk te maken)
  • positief keuringsattest

Terug naar boven

Bedrag

Voor de volledig afkoppeling van hemel- en afvalwater vergoedt Stad Turnhout 80 % van de bewezen kosten met een maximum van 900 euro per woning.

Terug naar boven

Regelgeving

Online aanvragen