Studietoelagen

De studietoelagen zijn een initiatief van de Vlaamse Overheid. Ze geven financiële steun aan gezinnen. Je kunt van 1 augustus tot en met 1 juni van het lopende schooljaar een online aanvraag doen. 

Kom ik in aanmerking?

Dat kun je nakijken op de website van de dienst studietoelagen. Je kunt hier ook online je aanvraag doen van 1 augustus tot en met 1 juni met je eID-kaartlezer of federaal token.

Hulp nodig? Dat kan op volgende dagen!

Voor het schooljaar 2018-2019

woensdag 8 augustus 2018      13.30 uur tot 16 uur      Digidak Blairon, Stadskantoor
zaterdag 8 september 2018      10 uur tot 13 uur      Digidak Blairon, Stadskantoor
woensdag 10 oktober 2018      13.30 uur tot 16 uur      Digidak Blairon, Stadskantoor
woensdag 14 november 2018      13.30 uur tot 16 uur      Digidak Blairon, Stadskantoor
woensdag 12 december 2018      13.30 uur tot 16 uur      Digidak Blarion, Stadskantoor
woensdag 16 januari 2019      13.30 uur tot 16 uur      Digidak Blairon, Stadskantoor
woensdag 13 februari 2019      13.30 uur tot 16 uur      Digidak Blairon, Stadskantoor
woensdag 13 maart 2019      13.30 uur tot 16 uur      Digidak Blairon, Stadskantoor
woensdag 10 april 2019      13.30 uur tot 16 uur      Digidak Blairon, Stadskantoor

woensdag 15 mei 2019

     13 uur tot 17 uur      Welzijnsonthaal, Stationstraat 80

 

Wat breng je mee?

Je elektronische identiteitskaart (eID) en het nummer van je bankrekening. Eventueel aanvullend:

  • Rekeninguittreksel van je bank als je alimentatiegeld ontvangt
  • Kopie van je attest om je inkomsten te bewijzen (bijvoorbeeld bij leefloon)
  • Huurcontract van het studentenkot of studentenkamer
  • Attest van het internaat waar je kind verblijft
  • Kopie van het bewijs dat je kind in het buitenland studeert
  • Bewijs van ziekte- en invaliditeitsuitkering

Kan je niet op deze data? Dan kun je hier terecht:

Gratis telefoonnummer 1700 van de Vlaamse Overheid - iedere werkdag van 9 uur tot 19 uur

Provincie Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 90 - maandag en woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur

De school van je kind(eren)

OCMW Turnhout, Albert Van Dyckstraat 20

Digidak Vaart - OCMW Sociale leerwerkplaats - Kon. Elisabethlei 9 - 014 71 11 03
Digidak Senior - OCMW Dienstencentrum - Albert Van Dyckstraat 10 - 014 71 11 03
Digidak Blairon - Stadskantoor - Campus Blairon 200 - 014 71 11 03
Je kan op hun website opzoeken wat de openingsuren zijn en waar er nog Digidaks in jouw buurt gevestigd zijn.