Studentendoop

De studentenclubs zorgen voor het bruisende studentenleven in de stad. Een van hun activiteiten is de studentendoop. Dit is een beproeving van nieuwe leden, schachten genaamd. Deze doop wordt meestal in het begin van het academiejaar gehouden. Je ziet dan vaak studenten in witte jassen door de straten van de stad lopen met een horde schachten achter zich aan.

De toelating voor een studentendoop moet door de studentenclubs aangevraagd worden bij Stad Turnhout via het evenementenloket. Via dit aanvraagformulier worden verschillende instanties (o.a. politie) op de hoogte gebracht van de activiteit en kan alles in goede banen geleid worden. De gemeenschapswachten van Turnhout houden een oogje in het zeil zodat alles goed en veilig verloopt. Mocht je vragen hebben, mag je hen altijd aanspreken.