Strooiplan

Gladde wegen door sneeuw en ijzel: het hoort bij de winter. Stad Turnhout is goed voorbereid en doet er alles aan om de veiligheid te garanderen. Daarnaast zijn er zaken die je zelf kunt doen.

Duurzaam en efficiënt strooien
De strooiwagen komt niet in alle straten. In het strooiplan dat Stad Turnhout samen met de buurgemeenten uit de Stadsregio heeft opgemaakt, zijn prioriteiten aangeduid:

 • Wegen met veel doorgaand verkeer (hoofdverbindingswegen en wijkverzamelwegen) worden eerst gestrooid.
 • Strooien in straten met weinig (auto)verkeer, heeft geen nut, omdat het zout zich dan onvoldoende kan vermengen met de sneeuw.
 • Strooizout is slecht voor het milieu en schadelijk voor planten als het terecht komt in bermen, plantsoenen en voortuinen. Via de riolering komt het ook in onze waterlopen terecht.

Wat doet Stad Turnhout?

 • Gemeentelijke hoofdwegen strooien die uitkomen op gewestwegen of die centrumparkings ontsluiten;
 • fietspaden strooien langs gemeentewegen;
 • in schoolomgevingen strooien;
 • busroutes strooien en
 • bushaltes sneeuwvrij maken.

Waar strooit het Agentschap voor Wegen en Verkeer (Vlaams Gewest)?

 • autosnelweg E34;
 • gewestwegen en
 • fietspaden langs gewestwegen.

Stoepen ijs- en sneeuwvrij houden
Je hebt de plicht de stoep voor je huis en eigendommen (ook onbebouwde percelen) sneeuw- en ijzelvrij te maken. Het Uniform Gemeentelijk Politiereglement bepaalt dat er een doorgang moet zijn van 1,20 meter.

 • Schep de sneeuw op de rand van de stoep of op een groenperk. Niet in de goot of in een straatkolk, want dan kan het smeltwater niet weg.
 • Senioren en personen met een handicap kunnen terecht bij het OCMW voor het vrijmaken van de voetpaden: 014 47 47 47 of www.ocmwturnhout.be.