Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen zijn ruimtelijke voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigt.

Ze hebben een verordenende kracht.

Er bestaan Vlaamse, provinciale en gemeentelijke verordeningen.

Het kan gaan over gezondheid, veiligheid van gebouwen en wegen, bewoonbaarheid van woningen, thermische en akoestische kwaliteit van bouwwerken, toegankelijkheid, ruimtelijke begrenzingen van milieuhinder, aanleg van groen en aanplantingen, ...
Zo kan er bijvoorbeeld verplicht worden dat woonruimten voldoende lichtinval moeten hebben of dat bermen rond bedrijven met streekeigen groen beplant moeten worden.