Stedenbouwkundig advies

Wil je graag bouwen of verbouwen? Weet dan dat je in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig hebt alvorens je van start kan gaan.

De regels rond bouwen en verbouwen zijn behoorlijk complex. Naast de algemene regelgeving uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zijn vaak ook nog lokale regels van toepassing. Die lokale regels (bijvoorbeeld: verkavelingsvoorschriften, gemeentelijke bestemmingsplannen …) kunnen extra beperkingen opleggen.

Kortom, de na te leven regels kunnen verschillend zijn van woning tot woning en dat maakt jouw huis uniek.

Het is altijd een goed idee om je plannen vooraf door te spreken met de dienst Ruimtelijke Ordening. Maak een afspraak met de omgevingsambtenaren. Zij informeren je gratis over de mogelijkheden voor jouw woning of bouwgrond gelegen in Turnhout.

Na hun advies weet je wat kan en niet kan. Ze leggen je uit hoe je de omgevingsvergunning kan aanvragen en in welke gevallen de medewerking van een architect is vereist.

Uitgebreide informatie over ruimtelijke ordening vind je terug op de website van de Vlaamse overheid, maar denk eraan dat ook nog plaatselijke voorschriften van toepassing kunnen zijn.

Contacteer de dienst Ruimtelijke Ordening telefonisch op het nummer 014 44 33 75 of via mail.

De medewerkers van Stad Turnhout zijn zeer zorgvuldig bij het verstrekken van stedenbouwkundige informatie. Ze informeren je graag mondeling of per mail rond de regels die van toepassing zijn. Hun eerste advies is gebaseerd op een beperkte analyse van het dossier of de vraag. Het verstrekte advies heeft dus een louter informeel karakter en Stad Turnhout kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verstrekte informatie.

Als je rechtzekerheid wenst, adviseren we je om een omgevingsvergunning of stedenbouwkundig attest aan te vragen (als het gaat om vergunningsplichtige handelingen).

Wanneer het gaat om vrijgestelde handelingen, kan je de omgevingsambtenaren vragen het dossier grondig te laten analyseren, waarna ze de bevindingen formeel bevestigen.