Stamboomonderzoek

De registers van de burgerlijke stand kunnen geraadpleegd worden voor stamboomonderzoek.

Voorwaarden

Procedure

Openbare akten

Het Stadsarchief van Turnhout bewaart de registers van de burgerlijke stand.

De akten die ouder zijn dan 100 jaar kunnen online geraadpleegd en uitgeprint worden via www.genealogieturnhout.be. Een bezoek brengen aan het Stadsarchief hoeft in dit geval dus niet langer.

Artikel 29 § 1 BW stelt dat iedereen recht heeft op een uittreksel of afschrift van:

 • overlijdensakten van meer dan 50 jaar oud
 • huwelijksakten van meer dan 75 jaar oud
 • andere akten van meer dan 100 jaar oud

Deze openbare akten kan je raadplegen bij het Stadsarchief tijdens volgende openingsuren:

 • dinsdag            09u00 – 12u30             en        13u00 – 16u30
 • woensdag        09u00 – 12u30 en        13u00 – 16u30
 • donderdag        09u00 – 12u30 en        13u00 – 16u30

Na afspraak kan je er ook terecht op elke eerste woensdag van de maand tot 20u00.

 

Niet-openbare akten

 • overlijdensakten van minder dan 50 jaar oud
 • huwelijksakten van minder dan 75 jaar oud
 • andere akten van minder dan 100 jaar oud

Voor deze niet-openbare akten moet er een aanvraag ingediend worden bij dienst Burgerzaken. Dit kan per mail burgerlijke.stand@turnhout.be.

De aanvraag moet volgende zaken bevatten:

 1. identificatiegegevens van de aanvragen (rijksregisternummer, naam, voornaam)
 2. vermelding van de gevraagde akten
 3. omstandige motivering en beschrijving van de genealogische doeleinden
 4. verspreidingsmiddelen van de resultaten van de opzoeking
 5. toestemming van alle personen op wie de akte betrekking heeft (*)
 6. bevestiging van het feit dat de aanvrager zijn identiteit en contactgegevens, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in de zin van art. 4.7. van de GDPR (AVG) heeft meegedeeld aan de persoon die toestemming moet geven

* = indien een persoon op de akte overleden of niet wilsbekwaam is, kan de toestemming gegeven worden door de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. Of bij gebreke hiervan ten minste één van diens afstammelingen in de eerste graad.

Terug naar boven

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

KB van 17 maart 2021 over de genealogische opzoekingen in de akten van de burgerlijke stand en tot verlening van de toegang tot DABS aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

Terug naar boven