Stamboomonderzoek

De registers van de burgerlijke stand kunnen geraadpleegd worden voor stamboomonderzoek.

 

Voorwaarden

Procedure

Sinds 31/03/2019 is de nieuwe wetgeving burgerlijke stand van start gegaan. In deze wet wordt gesteld dat het de Koning is die bepaalt op welke wijze akten raadpleegbaar zijn voor stamboomonderzoek. De wijze waarop genealogen toegang kunnen krijgen tot de gegevens van de burgerlijke stand moet onderzocht worden. Van zodra hier meer duidelijkheid over is, zal dit gecommuniceerd worden.

Artikel 29 BW stelt dat iedereen recht heeft op een uittreksel of afschrift van:

 • akte van overlijden van > 50 jaar oud
 • akte van huwelijk van > 75 jaar oud
 • akte van geboorte van > 100 jaar oud

Het Stadsarchief van Turnhout bewaart de registers van geboorte en huwelijk. De akten die ouder zijn dan 100 jaar kunnen online geraadpleegd en uitgeprint worden via www.genealogieturnhout.be. Een bezoek brengen aan het Stadsarchief hoeft in dat geval dus niet langer. De huwelijksakten die jonger zijn dan 100 jaar en ouder zijn dan 75 jaar moet je voorlopig nog wel ter plaatse bij het Stadsarchief raadplegen. De openingsuren zijn dinsdag, woensdag en donderdag, telkens van 9 uur tot 12.30 uur en van 13 uur tot 16.30 uur. Na afspraak kan je er ook terecht op elke eerste woensdag van de maand tot 20 uur.

Voor de akten van overlijden stuur je een mail naar burgerzaken@turnhout.be met volgende gegevens:

 • het rijksregisternummer, de naam en het adres van de persoon die de aktes opvraagt
 • de gegevens van de overlijdensakte
  • naam overledene
  • geboortedatum overledene
  • overlijdensdatum overledene
 

Terug naar boven

Meebrengen

Bedrag

Gratis

 

Terug naar boven

Uitzonderingen

Regelgeving