Sportcomplex

Renderbeeld toekomstig sportcentrum Stadspark

Stad Turnhout bouwt een nieuw sportcomplex aan de Steenweg op Tielen. De huidige sporthal aan de Steenweg op Zevendonk is niet alleen sterk verouderd, ze is ook te klein. Met de bouw van een nieuw sportcomplex krijgen de vele Turnhoutse sportverenigingen, sporters en de sportstudenten van Campos een nieuw en hedendaags onderkomen.  

Voor secundaire school Campos 

Campos Turnhout, de secundaire school van Stad Turnhout, heeft een uitgebreid aanbod aan sportopleidingen. Vandaag moeten de studenten voor een groot deel van de sportlessen uitwijken naar sporthallen van naburige gemeenten. Op die manier verliezen ze veel tijd. Het nieuwe sportcomplex zorgt voor een hedendaags sportaanbod vlak bij de school.  

In het nieuwe sportcomplex worden ook een aantal leslokalen geïntegreerd waardoor de huidige containerklassen van Campos afgebroken kunnen worden. Dan kan de speelplaats opnieuw aangelegd worden en is er meer ruimte voor groen en natuur op de speelplaats. 

Voor sportclubs

Het nieuwe sportcomplex wordt een plaats waar de Turnhoutse sportverenigingen en sporters buiten de schooltijden terecht kunnen. Wanneer de indeling van de sportzalen definitief is, zal vanuit de Sportdienst een informatiemoment georganiseerd worden voor de gebruikers van de huidige sporthal.

Meer ruimte voor de natuur in het Stadspark 

Het nieuwe sportcomplex zal gebouwd worden aan de Steenweg op Tielen, op de site van de huidige Groendienst en het basisschooltje dat zal verhuizen naar de Parkwijk

Het sportcomplex komt naast de school, het korfbalveld en het voetbalstadion. Zo ontstaat een echte ‘sportzone’ in het Stadspark. Doordat de gebouwen dicht bij elkaar in de buurt komen, komt er in de rest van het Stadspark meer ruimte voor natuur. Hiervoor zal de oude sporthal afgebroken worden van zodra het nieuwe sportcomplex open is. Het gebied van de sporthal en de parking wordt aan het park teruggegeven zodat er uiteindelijk meer natuur in het Stadspark bijkomt. 

Modern sportcomplex met hedendaags aanbod 

In het nieuwe sportcomplex komen twee grote sporthallen, waarvan een met een tribune. 

Er komen een dojo, een polyvalente danszaal, een aparte klimhal, negen klaslokalen en natuurlijk ook de nodige kleedkamers en douches. 

Het nieuwe sportcomplex wordt gebouwd met duurzame en circulaire materialen. Er komen zonnepanelen op het dak en er wordt slim met water omgegaan. Regenwater wordt zo veel mogelijk opgevangen en hergebruikt of naar de bodem geleid zodat het kan infiltreren. Het sportcomplex zal ook aangesloten worden op het warmtenet zodat ook duurzaam en klimaatneutraal verwarmd kan worden. 

Het gebouw is ontworpen door ZJA architects (NL) en Archiles architecten bvba (Geel). Op de website van ZJA vind je wat uitgebreidere info terug over het project.

Het sportcomplex komt in het Stadspark langs de Steenweg op Tielen en zal vlot bereikbaar zijn. 

Vanuit de Steenweg op Tielen of vanuit het Stadspark kun je gemakkelijk en via verschillende paadjes het sportcomplex te voet of met de fiets bereiken. Aan het sportcomplex komt een overdekte fietsenstalling waar je je fiets veilig kan parkeren. 

Auto’s moeten parkeren op de voorziene plaatsen in de parkeerdreef langs het korfbalveld, inrit via Steenweg op Tielen. 

Wie met De Lijn komt kan afstappen aan de bushalte op de Steenweg op Tielen. 

Voorbereidende werken 

Om het nieuwe sportcomplex te kunnen bouwen zijn er enkele voorbereidende werken nodig:  

  • Onder de site van het nieuwe sportcomplex ligt een grote verouderde stadsriolering. Die moet vernieuwd en verlegd worden zodat ze niet langer onder het toekomstige sportcomplex ligt. Deze werken staan gepland vanaf het najaar van 2023 tot in het voorjaar van 2024. Meer info over de voorbereidende werken daarvoor vind je hier
  • De gebouwen van de voormalige Groendienst worden in het najaar van 2023 afgebroken. 
  • De kleuterschool, die zich momenteel nog in het Stadspark bevindt, verhuist in 2024 naar de tot kleuterschool verbouwde kerk van de Parkwijk.  

Wanneer doen we wat?