snelheidsboete verweer

Vul het formulier in als je niet akkoord bent met de boete of wanneer je niet de bestuurder van het voertuig was op het ogenblik van de vaststelling. De velden met een* zijn verplicht in te vullen. Je hebt de mogelijkheid om bewijsstukken toe te voegen. 

Heb je meerdere boetes ontvangen? Dan vul je het formulier telkens apart in. 

Rechtspersonen zijn verplicht om de gegevens van de onmiskenbare bestuurder te bezorgen binnen de 15 dagen overeenkomstig artikel 67 bis en 67 ter van de wegverkeerswet. De boete wordt opnieuw verzonden aan de werkelijke bestuurder. 

In het geval van betwisting van de boete, onderzoekt de sanctionerend ambtenaar het dossier. Je ontvangt de beslissing per post. In afwachting van de beslissing, moet je de administratieve geldboete (nog) niet betalen. 

Heb je een andere vraag, dan kan je het formulier ook gebruiken. 

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Mijn gegevens

Ik was de bestuurder op het moment van de vaststelling: *

Indien nee, vul hieronder de gegevens van de werkelijke bestuurder in: 

Ik wil de overtreding betwisten *