SMJP | AGB

Elk lokaal bestuur in Vlaanderen is verplicht een Strategisch Meerjarenplan (SMJP) op te maken. Het SMJP volgt de principes van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). Vanuit die regelgeving is het van belang om financiën (inkomsten en uitgaven) te koppelen aan inhoud.

In het SMJP geeft het bestuur zijn prioritaire keuzes voor de legislatuur weer. De inhoud van het Bestuursakkoord werd verwerkt naar doelstellingen, actieplannen en acties en financieel vertaald. Het SMJP werd goedgekeurd op de gemeente- en OCMW-raad van 16 december 2019.

  • Documenten SMJP | AGB - 2020
  • Documenten SMJP | AGB - 2021
  • Documenten SMJP | AGB - 2022
  • Documenten SMJP | AGB - 2023