Schoolspotter

Wie is hij?

Ismaël Lukoki, onze schoolspotter is een jongere met een startbaanovereenkomst, die de kans krijgt om een eerste leerrijke werkervaring op te doen. Hij werkt 3 dagen per week als schoolspotter bij Preventie en 2 dagen in de week gaat hij naar school.

Wat doet hij?

Ismaëls missie is het welzijn van de Turnhoutse scholieren. Hij richt zich daarbij vooral op leerlingen uit de eerste graad van het middelbaar onderwijs. De schoolspotter is er voor de jongeren.

Hoe doet hij dat?

  • aanwezig zijn in de schoolbuurt, aan de bushaltes, op speelpleinen en op vooraf bepaalde hotspots in Turnhout
  • vertrouwensrelatie opbouwen met leerlingen
  • gesprekken voeren met jongeren
  • in samenspraak met de jongere doorverwijzen naar vertrouwensleerkracht, hulpverlening …
  • meewerken aan verkeerseducatieve projecten van Preventie

Waar vind je hem?

  • in de schoolomgeving
  • op speelpleintjes
  • op plekken die extra aandacht nodig hebben zoals de Grote Markt,Turnova, aan de Warande, aan het station, …

Hoe contacteer je hem?

schoolspotter@turnhout.be