Scholenfonds

Stad Turnhout wenst een bijzondere inspanning te leveren voor Turnhoutse kleuter- en lagere scholen in het kader van het onderwijsbeleid 'Gelijke Onderwijskansen" door een toelage toe te kennen.

Scholen die voldoen aan volgende criteria kunnen een toelage aanvragen:

 •   een Turnhoutse basisschool zijn (kleuter of lagere school)
 •   de schoolcode in het kader van "goed maar goedkoop onderwijs" ondertekend hebben
 •   een aanvraagdossier waarin volgende elementen in voorkomen ingediend hebben:
                contactgegevens en rekeningnummer van de school
                aantal leerlingen op de teldatum 1 februari van dat schooljaar
                schoolcode
                motivering aan welk project of voor welk doeleinde de toelage aangewend zal worden

De Turnhoutse basisscholen krijgen 2,5 euro per kind toegekend indien ze het aanvraagdossier ingediend hebben.

Voorwaarden

 • Turnhoutse kleuter-  of lagere school zijn
 • invullen van een instapdossier
 • schoolcode "goed maar goedkoop onderwijs" ondertekend hebben
 • motivatie van het gebruik van de toelage

Terug naar boven

Procedure

Het instapdossier wordt naar alle Turnhoutse kleuter- en lagere scholen verstuurd.  Scholen kiezen zelf of ze een instapdossier indienen.  De ingediende dossiers worden gebundeld en voorgesteld op het college van burgemeester en schepenen. Na goedkeuring van de dossiers wordt de toelage uitgekeerd aan de scholen.

Terug naar boven

Meebrengen

Instapdossier Scholenfonds - Gezond op School

Terug naar boven

Bedrag

2,5 euro per leerling per schooljaar.

Terug naar boven

Regelgeving

Toelagereglement Scholenfonds en Gezond op School Stad Turnhout

Terug naar boven